Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: siječanj 2022.

Javni natječaj za prijam u službu

Općina Kravarsko raspisala je javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Objava akata sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 04. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2022. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

7. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

8. Donošenje II. izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

14. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2022. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu

16. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

17. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

18. Donošenje I izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

19. Donošenje I izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

21. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

22. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko

23. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

24. Donošenje II izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 21. prosinca 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2022. godini
 4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko za razdoblje od 12 mjeseci
 6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu
 7. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 8. Donošenje II. izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko
 9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini
 10. Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini
 13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 14. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu
 15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu
 16. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini
 17. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 18. Donošenje I izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 19. Donošenje I izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini
 20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu
 21. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu
 22. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko
 23. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom načelniku
 24. Donošenje II izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 25. Razno

Objava akata sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 03. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja vatrogasnog doma Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja sportskih terena Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 28. rujna 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka i prihvaćanju istoga
 4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja vatrogasnog doma Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja sportskih terena Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
 6. Razno

Objava akata sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 2. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

11. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 29. lipnja 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika
 9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. za zaduženje
 11. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko i Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko
 12. Razno

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana
 6. Izbor Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanja naselja, ulica i trgova
 7. Izbor Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu
 8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima predstavničkog tijela Općine Kravarsko

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 17. lipnja 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

 • Utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća
  • svečana prisega načelnika
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Izbor Odbora za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana
 6. Izbor Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanja naselja, ulica i trgova
 7. Izbor odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu
 8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima predstavničkog tijela Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća:

2. Donošenje Statuta Općine Kravarsko

3. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu

5. Donošenje I izmjena i dopuna proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

6. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

7. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

9. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

10. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Kravarsko

12. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

13. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2021. godini

14. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period 2021. – 2024.

15. Donošenje Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

16. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

17. Upućivanje javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

18. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko