Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 21. prosinca 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2022. godini
 4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko za razdoblje od 12 mjeseci
 6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu
 7. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 8. Donošenje II. izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko
 9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini
 10. Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini
 13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 14. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu
 15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu
 16. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini
 17. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 18. Donošenje I izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 19. Donošenje I izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini
 20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu
 21. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu
 22. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko
 23. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom načelniku
 24. Donošenje II izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 25. Razno