Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

06.09.2022.

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINE KRAVARSKO – faza III“

.

.

22.08.2022.

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:
REFERENT –ASISTENT NA PROJEKTU ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje pogledajte  OVDJE

Poziv na testiranje

.

.

03.08.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu VJEŽBENIKA/CE (1 izvršitelj/ica) za obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko, za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Detalje pogledajte OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za VJEŽBENIKA/CE za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

.

24.06.2022.

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 2 (dva) izvršitelja/ice

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

.

04.04.2022.

J A V N I   N A T J E Č A J   za prodaju suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 474/4, pašnjak u mjestu, ukupne površine 777 m2, upisana u z.k.ul. 908 k.o. Podvornica kao suvlasništvo Općine Kravarsko u 1/2 dijela i Karan Dragice, Zagreb, Andreševećka 13 u 1/2 dijela.

Javni natječaj i potrebne obrasce preuzmite OVDJE

.

.

.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2022. GODINU

Javni poziv objavljen je 10. veljače 2022.g.  i biti će otvoren do 30.11.2022. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv  pdf.

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

.

.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

26.1.2022.

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

..
.

.

18.01.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RASVJETNIH TIJELA

Općina Kravarsko raspisuje Javni natječaj za prodaju rasvjetnih tijela te više o samom natječaju pročitajte na poveznici JAVNI NATJEČAJ za prodaju rasvjetnih tijela

Obrazac ponude preuzmite ovdje: Obrazac ponude

.
.
.

26.11.2021.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme i imenovanje na radno mjesto:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela primljena je jedina prijavljena kandidatkinja Marija Đuretić, mag.oec.

.

.

2021-07-09

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Detalje javnog natječaja  možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekta primljena je Marija Đuretić, mag.oec. (jedina valjana prijava na natječaj)

1. Viši stručni suradnik- voditelj projekta ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – voditelja projekta ZAŽELI

Na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj projekta Zaželi primljena je Marija Đuretić, mag.oec.

 

2. Referent – asistent na projektu ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Referenta – asistenta na projektu ZAŽELI

Na radno mjesto referent – asistent na projektu Zaželi primljena je Katarina Kolarec (jedina valjana prijava na natječaj)

3. Viši referent- koordinator aktivnosti društvenog centra  – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg referenta – Koordinatora aktivnosti društvenog centra

Na radno mjesto viši referent – koordinator aktivnosti društvenog centra primljena je Marija Povoljnjak, struč.spec.oec. (jedina valjana prijava na natječaj)

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2021. GODINU

Javni poziv objavljen je 13. ožujka 2021.  i biti će otvoren do 30.11.2021. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

2021-02-12

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Detalje javnog natječaja  možete vidjeti/preuzeti OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove

Na radno mjesto viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove primljen je jedini prijavljeni kandidat Franjo Sovina, struč.spec.ing.aedif.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2020. GODINU

Dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općina Kravarsko za 2020. godinu

Javni poziv objavljen je 07.02.2020. i biti će otvoren do 30.11.2020. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINU

Dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općina Kravarsko za 2019. godinu

Javni poziv objavljen je 01.02.2019. i biti će otvoren do 30.11.2019. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

 

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

2018-10-22

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

2018-09-14

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

2018-07-03

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik- voditelj projekta ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – voditelj projekta ZAŽELI

2. Referent – asistent na projektu ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Referenta – asistenta na projektu ZAŽELI

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2018. GODINU

Javni poziv objavljen je 26.03.2018.  i biti će otvoren do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

OBAVIJEST UDRUGAMA

Poštovani predsjednici Udruga!

Molimo Vas da sukladno uvjetima Ugovora kao i svake godine , najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostavite opisno i financijsko izvješće  o provedbi programa/projekta za financirane/sufinancirane projekte od strane Općine Kravarsko.

Za sva pitanja možete se obratiti  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko osobno uz najavu  ili na broj telefona 6237 022.

Uz obrazac opisnog i financijskog izvješća koji možete preuzeti niže na poveznici, dostavite račune  i fotodokumentaciju ukoliko postoji.

Udruge koje su već dostavile izvješća  molimo da zanemare ovu obavijest.

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

2017.

Javni poziv objavljen je 13.02.2017. i biti će otvoren do 30.11.2017. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

2016.

Javni poziv objavljen je 13.04.2016. i biti će otvoren do 30.11.2016. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce :

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta