Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

08.05.2024. Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno  i imenovanje na radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – detalji javnog natječaja

  • POZIV NA TESTIRANJE
    Na radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela imenovana je Marija Povoljnjak, stručna specijalistica ekonomije

20.02.2024.Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pružatelja/ice usluge potpore i podrške za potrebe provedbe projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije u Općini Kravarsko“ Detalje pogledajte OVDJE

U radni odnos za obavljanje poslova pružatelja/ica usluga potpore i podrške primljeno je 14 zaposlenica: Marijana Čačić, Horvačić Renata, Kolarec Božica, Kolarec Verica, Kostadin Jasna, Lovrić Marija, Marica Godinić, Povoljnak Barica, Sovina Erlina, Sovina Jadranka, Sovina Snježana, Sovina Tonka, Špišić Anka, Tičarić Dubaravka.

Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

16.01.2024.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto: referent-asistent na projektu Zaželi

Detalje pogledajte OVDJE
Poziv na testiranje
Na radno mjesto referent-asistent na projektu Zaželi primljena je Martina Čačić, ekonomistica

09.01.2024.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2024. GODINU

Javni poziv objavljen je 09.01.2024.godine i biti će otvoren do 29.11.2024. godine ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv (pdf)
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta 2024.
Obrazac proračuna
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac Izjave o usklađenju Statuta
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Ugovor o financiranju 
Opći uvjeti Ugovora
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 2024.
Financijski izvještaj provedbe programa ili projekta 2024.
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac: PROR-POT)

20.10.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO: DOMAR-KOMUNALNI IZVIDNIK 

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVJDE

Poziv na testiranje

Na radno mjesto domar – komunalni izvidnik primljen je Danijel Zgurić, tehničar cestovnog prometa.

28.09.2023.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KRAVARSKO ZA 2024. GODINU

Općina Kravarsko objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kravarsko za 2024. godinu.

Tekst Javnog poziva i svi pripadajući obrasci dostupni su na poveznicama:

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nekažnjavanju
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o usklađenosti statuta
Obrazac opisnog izvještaja programa/projekta
Obrazac financijskog izvještaja programa/projekta

25.07.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ATENSKOG STUPA (ŽELJEZO)

Općina Kravarsko raspisuje Javni natječaj za prodaju rasvjetnih tijela te više o samom natječaju pročitajte na poveznici JAVNI NATJEČAJ

Obrazac ponude preuzmite ovdje: Ponuda

02.06.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – STRUČNI REFERENT ZA PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

POZIV NA TESTIRANJE

Na radno mjesto stručni referent za protupožarnu i civilnu zaštitu primljena je Anita Zlodi, ekonomistica

23.01.2023.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2023. GODINU

Javni poziv objavljen je 23.01.2023.godine i biti će otvoren do 30.11.2023. godine ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv (pdf)

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora 

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

09.12.2022.

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINE KRAVARSKO – faza III“

Na radno mjesto radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama primljena Ivanka Hrvojić.

.

.

28.11.2022.

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:
STRUČNI REFERENT ZA PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje pogledaj OVDJE

POZIV NA TESTIRANJE

Na radno mjesto za stručni referent za protupožarnu i civilnu zaštitu primljena je Anita Zlodi ekonomistica

.

06.09.2022.

JAVNI POZIV za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINE KRAVARSKO – faza III“

Na radno mjesto radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama primljeno je 20 žena: Borovac Darinka, Ceković Jasminka, Čačić Marijana, Fišer Ljiljana, Godinić Marica, Horvačić Renata, Kolarec Božica, Kolarec Verica, Kostadin Jasna, Lovrić Marija, Plevnik Ljiljana, Povoljnak Barica, Sovina Erlina, Sovina Jadranka, Sovina Snježana, Sovina Tonka, Špišić Anka, Štaba Goranka, Tičarić Dubravka, Truković Jasmina.

.

.

22.08.2022.

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:
REFERENT –ASISTENT NA PROJEKTU ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje pogledajte  OVDJE

Poziv na testiranje

Na radno mjesto referent-asistent na projektu Zaželi primljena je Katarina Kolarec, ekonomistica.

.

.

03.08.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu VJEŽBENIKA/CE (1 izvršitelj/ica) za obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko, za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Detalje pogledajte OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za VJEŽBENIKA/CE za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Na radno mjesto VJEŽBENIKA primljena je Valentina Čačić, mag.oecol.

.

24.06.2022.

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 2 (dva) izvršitelja/ice

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

.Na radno mjesto više stručne suradnice za pripremu i provedbu projekta primljena je Marija Povoljnjak, struk.spec.oec.

04.04.2022.

J A V N I   N A T J E Č A J   za prodaju suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 474/4, pašnjak u mjestu, ukupne površine 777 m2, upisana u z.k.ul. 908 k.o. Podvornica kao suvlasništvo Općine Kravarsko u 1/2 dijela i Karan Dragice, Zagreb, Andreševećka 13 u 1/2 dijela.

Javni natječaj i potrebne obrasce preuzmite OVDJE

.

.

.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2022. GODINU

Javni poziv objavljen je 10. veljače 2022.g.  i biti će otvoren do 30.11.2022. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv  pdf.

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

.

.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

26.1.2022.

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

..
.

.

18.01.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RASVJETNIH TIJELA

Općina Kravarsko raspisuje Javni natječaj za prodaju rasvjetnih tijela te više o samom natječaju pročitajte na poveznici JAVNI NATJEČAJ za prodaju rasvjetnih tijela

Obrazac ponude preuzmite ovdje: Obrazac ponude

.
.
.

26.11.2021.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme i imenovanje na radno mjesto:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Obavijest o pozivu na testiranje za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela primljena je jedina prijavljena kandidatkinja Marija Đuretić, mag.oec.

.

.

2021-07-09

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Detalje javnog natječaja  možete vidjeti/preuzeti OVDJE

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekta primljena je Marija Đuretić, mag.oec. (jedina valjana prijava na natječaj)

1. Viši stručni suradnik- voditelj projekta ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – voditelja projekta ZAŽELI

Na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj projekta Zaželi primljena je Marija Đuretić, mag.oec.

 

2. Referent – asistent na projektu ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Referenta – asistenta na projektu ZAŽELI

Na radno mjesto referent – asistent na projektu Zaželi primljena je Katarina Kolarec (jedina valjana prijava na natječaj)

3. Viši referent- koordinator aktivnosti društvenog centra  – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg referenta – Koordinatora aktivnosti društvenog centra

Na radno mjesto viši referent – koordinator aktivnosti društvenog centra primljena je Marija Povoljnjak, struč.spec.oec. (jedina valjana prijava na natječaj)

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2021. GODINU

Javni poziv objavljen je 13. ožujka 2021.  i biti će otvoren do 30.11.2021. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

2021-02-12

Javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Detalje javnog natječaja  možete vidjeti/preuzeti OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove

Na radno mjesto viši stručni suradnik za graditeljstvo, prostorno uređenje i planiranje i komunalne poslove primljen je jedini prijavljeni kandidat Franjo Sovina, struč.spec.ing.aedif.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2020. GODINU

Dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općina Kravarsko za 2020. godinu

Javni poziv objavljen je 07.02.2020. i biti će otvoren do 30.11.2020. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2019. GODINU

Dodijeljena bespovratna sredstva temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općina Kravarsko za 2019. godinu

Javni poziv objavljen je 01.02.2019. i biti će otvoren do 30.11.2019. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

 

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

2018-10-22

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

2018-09-14

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Kravarsko za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

2018-07-03

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik- voditelj projekta ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Višeg stručnog suradnika – voditelj projekta ZAŽELI

2. Referent – asistent na projektu ZAŽELI – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje oglasa možete vidjeti/preuzeti   OVDJE

 

Obavijest o pozivu na testiranje za Referenta – asistenta na projektu ZAŽELI

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2018. GODINU

Javni poziv objavljen je 26.03.2018.  i biti će otvoren do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina@kravarsko.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave da je Statut usklađen sa Zakonom o udrugama

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

OBAVIJEST UDRUGAMA

Poštovani predsjednici Udruga!

Molimo Vas da sukladno uvjetima Ugovora kao i svake godine , najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostavite opisno i financijsko izvješće  o provedbi programa/projekta za financirane/sufinancirane projekte od strane Općine Kravarsko.

Za sva pitanja možete se obratiti  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko osobno uz najavu  ili na broj telefona 6237 022.

Uz obrazac opisnog i financijskog izvješća koji možete preuzeti niže na poveznici, dostavite račune  i fotodokumentaciju ukoliko postoji.

Udruge koje su već dostavile izvješća  molimo da zanemare ovu obavijest.

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2017. GODINU

2017.

Javni poziv objavljen je 13.02.2017. i biti će otvoren do 30.11.2017. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce:

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  IZ PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 2016. GODINU

2016.

Javni poziv objavljen je 13.04.2016. i biti će otvoren do 30.11.2016. ili do iskorištenja sredstava. Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr ili na broj telefona 6237 022.

U nastavku možete preuzeti tekst poziva, upute i obrasce :

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa/projekta

Obrazac proračuna programa/projekta

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora

Opći uvjeti Ugovora

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta