Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

OBAVIJEST STANOVNICIMA NASELJA DONJI HRUŠEVEC

Sukladno zaprimljenim informacijama od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije obavještavamo vas kako će se na lokaciji – Donji Hruševec (Prvi ulaz u naselje) narednih mjesec i pol dana obavljati radovi na sanaciji prometnice, te će iz tog razloga biti reguliran promet na tom dijelu prometnice, a samim time i autobusna linija Velika Gorica – Hotnja, koja će u periodu sanacije prometnica prometovati na sljedeći način:  

Polasci iz Velike Gorice od 4:30-13:55h:

Velika Gorica – Hotnja – Gromići – Donje Selo – Bradići (okretanje kod Bradića) – Donje selo – Gromići – Velika Gorica.

Polasci iz Velike Gorice od 15:30 -22:40h:

Velika Gorica – Gromići – Donje Selo – Bradići (okretanje kod Bradića) – Donje selo – Gromići – Hotnja -Velika Gorica.

Objava akata sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Zaključak o mirovanju mandata općinskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog vijećnika

3. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Odluka o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Odluka o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

7. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

8. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

9. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

11. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

14. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

15. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

18. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

19. Proračun Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje

20. Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 29. studenog 2023. godine održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Donošenje Odluke o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Donošenje Odluke o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

7. Donošenje Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

8. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Kravarsko

9. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

10. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu i Odluka o donošenju

11. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

12. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

13. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

14. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

16. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

18. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje uz Proračun

19. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2024. godinu

20. Razno

Predstava “Prodani dedek” u Domu kulture Kravarsko

Pozivamo stanovnike Općine Kravarsko na humorističnu predstavu pod nazivom “Prodani dedek” koja će se održati u petak 17. studenog 2023. godine u Domu kulture Kravarsko s početkom u 19h. Ulaz je besplatan. Predstavu izvode glumci Pučkog kazališta Ogranka Seljačke sloge Buševec.

Komedija koja se izvodi u 3 čina izvodi se na kajkavskom govoru, te je prilagođena novijem vremenu. Kako prodati ili kupiti Dedeka? Da li se to uopće može? Možda je to ,,lagan” način da se domognemo nekaj penez ili ipak nije? Da biste saznali, kako ipak možete prodati Dedeka i tko je koga na kraju nadmudril, morat će te pogledati predstavu do kraja.

Općina Kravarsko među najboljih 10 općina u Republici Hrvatskoj po korištenju EU fondova u 2022. godini

Portal načelnik.hr napravio je analizu korištenja EU fondova u 2022. godini, a ujedno i usporedbu sa 2021. godinom. Potrebno je naglasiti kako je analiza napravljena iz podataka o izvršenju proračuna za 2022. godinu (konsolidirani izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima općina).

Općina Kravarsko iz EU fondova u 2022. godini po stanovniku (ukupno 1824 stanovnika) povukla je 6.170,73 kune odnosno 819 eura što ju je svrstalo na treće mjesto po sredstvima povućenim iz EU fondova po stanovniku.
Ukoliko se gleda udio ukupno povućenih sredstava među općinama u 2022. godini, Općina Kravarsko se nalazi na drugom mjestu sa ukupnim udjelom od 2,13%. Potrebno je naglasiti kako je u 2022. godini iz EU fondova kada se analiziraju općine u Republici Hrvatskoj ukupno povućeno sredstava u vrijednosti od 528 milijuna kuna odnosno 70,1 milijun eura. Općina Kravarsko tako je u 2022. godini iz EU fondova povukla gotovo preko 11 milijuna kuna odnosno 1,5 milijuna eura.

Prikaz povučenih sredstava iz EU fondova u 2022. godini po broju stanovnika
Izvor: načelnik.hr
Prikaz udjela općina sukladno ukupnom iznosu povučenih sredstava iz EU fondova u 2022. godini
Izvor: načelnik.hr

U apsolutnom iznosu, najveći rast povučenog novca u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, imala je Općina Kravarsko, 10,1 milijun kuna odnosno 1,3 milijuna eura.

Prikaz povučenih sredstava iz EU fondova u odnosnu 2021. i 2022. godina
Izvor: načelnik.hr

Općinski načelnik Vlado Kolarec i djelatnici Općine Kravarsko iznimno su zadovoljni rezultatima objavljene analize koja je nagrada za dugogodišnji trud i zalaganje, ali i motiv za prijavu i provedbu budućih EU projekata.

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem LINKU.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 25. listopada 2023. godine održati će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

  1. Odluka o davanju mišljenja o Konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačnom nacrtu Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine

Tečaj za poljoprivrednike

Dana 23. listopada 2023. godine u Domu kulture Kravarsko održati će se tečaj pod nazivom EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. Predavanje će se održati od 9 do 15 sati.

Tečaj provodi Ministarstvo poljoprivrede, te ukoliko ste zainteresirani za prisustvovanje istome potrebno je ispuniti online prijavu za sudjelovanje. Link za prijavu

Ova edukacija se priznaje za:
31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
31.06. Konzervacijska poljoprivreda
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
32.05. PVP povrće
32.06. PVP za voće
32.09. PVP za sjeme
Predavači: Dalibor Zima, Barbara Sever

TRAŽE SE SUCI POROTNICI ZA MLADEŽ ZA ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Sukladno potrebama Županijskog suda u Velikoj Gorici, traže se suci porotnici za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici.

Traže se kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • Punoljetni hrvatski državljanin,
  • Nije član političke stranke i ne bavi se političkom djelatnošću,
  • Kandidat mora biti iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju iskustva u stručnom radu s mladim osobama,
  • Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Molimo zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika za mladež da dostave sljedeće: osobne podatke ( ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, OIB, datum rođenja, e-mail adresu), presliku osobne iskaznice, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i preslika dokaza iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19) na e-mail adresu opcina@kravarsko.hr ili poštom/osobno na adresu Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

Molimo sve zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika za mladež da dostave tražene podatke i dokumentaciju najkasnije do 20. listopada 2023. godine do 12h.

Konačni prijedlog kandidata za imenovanja sudaca porotnika usvojit će Općinsko vijeće Općine Kravarsko i to u omjeru 2 muška i 2 ženska kandidata, sukladno zaprimljenim prijavama zainteresiranih.

Napominjemo da će se dostavljeni osobni podaci kandidata za suca porotnika sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) koristiti isključivo za službene potrebe udovoljavanja Zahtjevu Županijskog suda u Velikoj Gorici te se isti neće dalje prosljeđivati.

Izjava kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije sa popratnom dokumentacijom objavljena je  na službenoj  internetskoj stranici  Zagrebačke županije na linku:   Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke Županije za školsku/akademsku godinu 2023.2024. za učenike i studente

Obrazac prijave na natječaj