Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općinsko vijeće

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2021. – 2025.

 1. ZDRAVKO HORVAČIĆ – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. STJEPAN TIČARIĆ – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 3. DANIJEL PETRAC – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
 4. DRAŽEN SREMIĆ
 5. TOMISLAV KUZMIĆ
 6. MARIO KOLAREC
 7. VJEKOSLAV KOLAREC
 8. BOŽIDAR PETRAC
 9. DRAGICA CEKOVIĆ

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, prosvjetu, kulturu, sport i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Odbor za Statut, Poslovnik, propise, financije, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata za 07. sjednice

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. godine i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. i Zaključak o prihvaćanju istoga i Obrazloženje

4. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Kravarsko

5. Zaključak o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 08. rujna 2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko održati će se 07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko s početkom u 8 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2022. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga (Obrazloženje)
 4. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Kravarsko
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
 6. Razno

Objava akata sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 06. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2021. g.

8. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko.

9. Odluka o imenovanju Etičkog odbora Općine Kravarsko

10. Odluka o imenovanju Vijeća časti Općine Kravarsko

11. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko

12. Odluka o javnim priznanjima Općine Kravarsko

13. Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 14. lipnja 2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko održati će se 06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko s početkom u 8:00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2021. godinu i donošenje Zaključka i prihvaćanju istoga
 3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2021. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2021. g,
 8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko.
 9. Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora Općine Kravarsko.
 10. Donošenje Odluke o imenovanju Vijeća časti Općine Kravarsko.
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kravarsko.
 12. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Kravarsko
 13. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
 14. Razno

Objava akata sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 05. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

3. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko

4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2022. godinu

8. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2022. g

9. Donošenja kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

10. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 17.03.2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko s početkom u 08:00h održati će se 05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika za 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2021 do 31.12.2021. godine i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko
 4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2022. godinu
 8. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2022. godini
 9. Donošenje kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 10. Razno

Objava akata sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 04. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2022. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

7. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

8. Donošenje II. izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i obrazloženje , pdf.

14. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2022. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu

16. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

17. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

18. Donošenje I izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

19. Donošenje I izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

21. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

22. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko

23. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

24. Donošenje II izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 21. prosinca 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2022. godini
 4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko za razdoblje od 12 mjeseci
 6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu
 7. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 8. Donošenje II. izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko
 9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini
 10. Donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini
 13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 14. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu
 15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu
 16. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini
 17. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 18. Donošenje I izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 19. Donošenje I izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini
 20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu
 21. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu
 22. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko
 23. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskom načelniku
 24. Donošenje II izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 25. Razno

Objava akata sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 03. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja vatrogasnog doma Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja sportskih terena Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

03. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 28. rujna 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2021. godine i Donošenje Zaključka i prihvaćanju istoga
 4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja vatrogasnog doma Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja sportskih terena Kravarsko” unutar mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020
 6. Razno