Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zahtjevi

VRTIĆ

Zahtjev za sufinanciranje vrtića

NOVOROĐENČAD 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta odnosno posvojenog djeteta koje ima prebivalište na području Općine Kravarsko

I. izmjene i dopune odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta odnosno posvojenog djeteta koje ima prebivalište na području Općine Kravarsko

ZAHTJEVI ZA KORIŠTENJE PROSTORA/INVENTARA MJESNIH I DRUŠTVENIH DOMOVA

Zahtjev za korištenje prostora mjesnih odbora i društvenih domova

Zahtjev za korištenje inventara mjesnih odbora i društvenih domova 

.

.

.

.

.

.

.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (nastavak)

OBJAVA AKATA SA 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade

2. I. izmjene i dopune Odluke o imenovanju  članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

3. II. izmjene i dopune  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

4. Odluka o odobrenju preraspodjele proračunskih sredstava bez ograničenja ukoliko se na taj način osiguravaju sredstva za sanaciju potresa

5. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada i infrastrukture oštećenih potresom na području Općine Kravarsko

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 03. veljače 2021. godine sa početkom u  19,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  23. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Verifikacija zapisnika sa  24. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Aktualni sat

3. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade

4. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o imenovanju  članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

5. Donošenje II izmjena i dopuna  Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

6. Donošenje Odluke o odobrenju  preraspodjele proračunskih sredstava bez ograničenja ukoliko se na taj način osiguravaju sredstva za sanaciju potresa

7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada i infrastrukture oštećenih potresom na području Općine Kravarsko

8. Razno

OBJAVA AKATA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o otvaranju računa – podračuna u svrhu prikupljanja donacija za sanaciju štete na obiteljskim kućama nastale uslijed potresa

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 03. siječnja 2021. godine sa početkom u  18,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o otvaranju računa – podračuna u svrhu prikupljanja donacija za sanaciju

štete na obiteljskim kućama nastale uslijed potresa

OBJAVA AKATA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

2. Plan davanja koncesija u 2021. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

4. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

5. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Odluka o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Program upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. II.  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. II.  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. II. izmjene i dopune  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. II.  izmjene i dopune  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Odluka o osnivanju  Savjeta mladih

Napomena: II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 22. prosinca 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  22. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2021. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

5. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

6. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

7. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Donošenje Odluke o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. Donošenje  II izmjena i dopuna  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Donošenje Odluke o osnivanju  Savjeta mladih

24. Razno

Napomena: Prijedlozi programa pod rednim brojem 9, 10, 11 i 12 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 13 – prijedlog Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, a II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.

OBJAVA AKATA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 21. listopada 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

 

DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 21.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

3. Razno

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1.Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g., Zaključak o prihvaćanju istoga

2.Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god., ObrazloženjeZaključak o prihvaćanju istoga

3. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

4. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

6. I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

8. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Napomena: I. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 3,4,5 i 6 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 7 –  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 28. kolovoza 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

 

DNEVNI RED

 

0. Verifikacija zapisnika sa 20.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga, Obrazloženje

4. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

5. Donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

6. Donošenje I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

7. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

8. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g., Obrazloženje

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

10. Razno

Napomena: I. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 4,5,6 i 7 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 8 –  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

ZAHTJEVI

Zahtjev za sufinanciranje vrtića

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

Privola za obradu osobnih podataka – novorođenčad