Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST HEP Elektra

Poštovani,


na temelju zaključka Vlade RH, do 30. lipnja 2022. godine, pravo na otpis potraživanja za utrošenu električnu energiju imanju isključivo kupci iz kategorije kućanstvo stradali u potresu, a koji zadovoljavaju uvjete iz zaključka Vlade RH i nalaze se na području Grada Petrinje, Grada Gline, Grada Siska, Grada Hrvatske Kostanjice, Općine Lekenik, Općine Sunja, Općine Donji Kukuruzari, Općine Majur, Općine Dvor, Općine Topusko, Općine Gvozd, Općine Jasenovac, Općine Hrvatska Dubica, Općine Martinska Ves, Općine Pokupsko i Općine Kravarsko.


Kupci moraju zadovoljavati jedan od sljedećih uvjeta:
• Da su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je dodijeljena oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina: N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije, a koji su obilježeni istaknutom crvenom, odnosno žutom naljepnicom te koji se nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području odnosno krajnjim kupcima na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima.
• Da su korisnici ili su članovi njihovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.


Kako se popis obračunatih mjernih mjesta kupaca koji su realizirali pravo na otpis kontinuirano dorađuje, postoji mogućnost da kupci koji imaju pravo na otpis, zaprime račun bez oznake „OTPISANO“. U želji da našim kupcima, koji su obuhvaćeni mjerom otpisa potraživanja prema zaključcima Vlade RH, a koji ipak zaprime račun bez oznake „OTPISANO“, pomognemo u ostvarenju njihovog prava, pozivamo ih, smatraju li da zadovoljavaju navedene kriterije, da se obrate nadležnom distribucijskom području HEP-Operatora distribucijskog sustava. Naravno, svi kupci koji se za pomoć obrate svom opskrbljivaču HEP Elektri, njihovo traženje proslijediti ćemo nadležnom distribucijskom području.

S poštovanjem,
Vaša HEP Elektra

Potpisan Ugovor između Zagrebačke županije i župe Kravarsko vrijedan 10,2 milijuna kuna za gradnju nove crkve u Kravarskom

U subotu 23.04.2022. potpisan je Ugovor između Zagrebačke županije i župe Kravarsko vrijedan 10,2 milijuna kuna za gradnju nove župne crkve koja je stradala u potresu 29.12.2020. godine. Radovi na izgradnji nove župne crkve su u punom jeku, te prema svim planovima trebaju biti završeni do siječnja 2023. godine. Ukupni troškovi izgradnje crkve procjenjuju se na 10,7 milijuna kuna, od čega je 500.000,00 kuna osigurano od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a preostali iznos osiguran je potpisivanjem navedenog ugovora sa Zagrebačkom županijom.

Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te svim ostalima na pomoći oko izgradnje nove župne crkve koja je simbol ne samo Općine Kravarsko već i cjelokupnih Vukomeričih gorica.

Slike preuzete sa web stranice Zagrebačke županije

“Obed u Kravarskom”

Pozivamo Vas 01.05.2022. (od 13h) na manifestaciju pod nazivom “Obed u Kravarskom“. Manifestacija će se održati u Gornjem Hruševcu, sportsko-rekreativnom centru “Kravarščica“. Očekuje Vas bogata gospodarska i gastronomska ponuda, kulturna i sportska događanja, a za sam kraj programa očekuje Vas zabava uz grupu Viking.

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 17.03.2022. godine u prostorijama Doma kulture Kravarsko s početkom u 08:00h održati će se 05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika za 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

  1. Aktualni sat
  2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2021 do 31.12.2021. godine i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
  3. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko
  4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
  5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
  6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga
  7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2022. godinu
  8. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2022. godini
  9. Donošenje kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kravarsko
  10. Razno

Obavijest i poziv na prijavu za obnovu objekata Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o predanim zahtjevima za obnovu ili uklanjanje objekata ustanovili smo kako još uvijek određeni dio stanovnika Općine Kravarsko nije predao zahtjev za obnovu ili uklanjanje objekata.

Spomenuti zahtjevi s prilozima predaju se za crvene i žute naljepnice i to:

Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu
Ulica kneza Mislava 2, 10000 Zagreb

-osobno u pisarnici
– preporučeno poštom s naznakom: “Zahtjev – obnova nakon potresa”
– u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
– u izmještenim uredima Ministarstva:
– Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1
– Petrinja: Trg Stjepana Radića 8
– Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2
– pomoću aplikacije e-Obnova ( https://mpgi.gov.hr/eobnova/13553 ) u sustavu e-Građani.

ROK ZA PODNOŠENJE SVIH ZAHTJEVA JE 31. prosinac 2023. godine

Zahtjev za popravak konstrukcije zgrade, odnosno cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (organizirana obnova )

Zahtjev za uklanjanje zgrade te gradnju zamjenske obiteljske kuće

NAPOMENA: Zahtjevi za obnovu i uklanjanje se mogu predati bez obzira na trenutni status legalnosti objekata.
Objekti koji nisu legalizirani, procesom obnove nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine biti će obuhvaćena i njihova legalizacija.
Objekti u kojima ste na dan potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine imali prijavljeno prebivalište/boravište se sufinanciraju u iznosu od 100%, dok se za objekte u kojima nije bilo prijavljenih osoba na dan potresa sufinancira u iznosu od 50%.

Javni natječaj za prijam u službu

Općina Kravarsko raspisala je javni natječaj za  prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Detalje javnog natječaja možete vidjeti/preuzeti OVDJE