Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaštita osobnih podataka-Komunalno poduzeće Kravarsko

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaća temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, pružanje informacija građanima prije same obrade njegovih osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka koji prikuplja i obrađuje osobne podatke Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o. je Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko.

ZAHTJEVI ISPITANIKA


1. Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

2. Zahtjev za ispravak brisanje ograničenje

3. Zahtjev za prigovor

4. Zahtjev za povlačenje privole

5. Zahtjev za ostvarivanje prava na prenosivost podataka