Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPĆI AKTI I ODLUKE

CJENIK

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2021. GODINU

PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2021. GODINU

PLAN RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2021. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2020. GODINU

IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2020. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2020. GODINU

PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2020. GODINU

PLAN RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2020. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2019. GODINU

IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2019. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2019. GODINU

PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2019. GODINU

PLAN RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2019. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2018. GODINU

IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2018. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2018. GODINU

PLAN RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2018. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O IZMJENI PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

IZMJENE PLANA POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA ZA 2017. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2017 GODINU

PLAN RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA D.O.O. ZA 2017. GODINU

ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA O PRIHVAĆANJU PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. ZA 2016. GODINU

PLAN RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. ZA 2016. GODINU