Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 29. lipnja 2021. godine s početkom u 8:00 sati u Domu kulture Kravarsko.

DNEVNI RED:

0. Verifikacija zapisnika

 1. Aktualni sat
 2. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 3. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 4. Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2020. godine i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu i Donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2020. godinu
 8. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika
 9. Donošenje I izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. za zaduženje
 11. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko i Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko
 12. Razno