Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ostale informacije

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Otvara se savjetovanje o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 14. svibnja 2024. do 28. svibnja 2024. godine do 12 sati. Sve primjedbe i prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim/osobnim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr
Anonimne primjedbe neće se razmatrati.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu.
Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju.


ZAKLJUČAK VLADE O PROVEDBI OTPISA POTRAŽIVANJA I NAKNADE ZA ELEKTRIČNU I TOPLINSKU ENERGIJU ISPORUČENU KRAJNJIM KUPCIMA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ, VELJAČA, OŽUJAK, TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ 2024.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o visini porezni stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

Otvara se savjetovanje o Odluci o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine kravarsko. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 24. listopada 2023. godine do 23. studenog 2023. godine do 12 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim/osobnim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:opcina@kravarsko.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.
Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko
OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o lokalnim porezima Općine Kravarsko

Otvara se savjetovanje o Odluci o lokalnim porezima Općine Kravarsko. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 24. listopada 2023. godine do 23. studenog 2023. godine do 12 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim/osobnim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:opcina-kravarsko@zg.htnet.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.
Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Kravarsko
OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju Odluke o lokalnim porezima Općine Kravarsko
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023/2024. sa područja Općine Kravarsko

___

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ) načelnik Općine Kravarsko objavljuje

OBAVIJEST
o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kravarsko

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kravarsko (u daljnjem tekstu: Program) započeti će 19. lipnja 2023. godine i trajati će 15 (petnaest) kalendarskih dana, odnosno do 03. srpnja 2023. godine. 


Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Kravarsko www.kravarsko.hr te u prostoriji Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko, od 19. lipnja 2023. godine do 03 srpnja 2023. godine, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati. 
Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 03. srpnja 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa s obrazloženjem, osobno, putem pošte na adresu Općina Kravarsko, Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili putem e maila: opcina@kravarsko.hr.


Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju biti čitko napisani, podneseni u navedenom roku uz navođenje imena i prezimena te adrese podnositelja. Prijedlozi, komentari i primjedbe koji ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje. 
Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku te predstavlja radni materijal i kao takav podložan je ispravcima, izmjenama i dopunama.
Ova Obavijest objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Kravarsko, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Općine Kravarsko www.kravarsko.hr.

Sva dokumentacija vezana uz javnu raspravu dostupna je u niže navedenim dokumentima: 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

PK Općina Kravarsko

TABLICA V1

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE

____

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Otvara se savjetovanje o Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 28. prosinca 2022. godine do 27. siječnja 2023. godine do 12 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:opcina-kravarsko@zg.htnet.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Odluka o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko. Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 10. studenog 2022. godine do 10. prosinca 2022. godine do 12 sati. Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, ili na mail adresu:opcina-kravarsko@zg.htnet.hr

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VG Komunalcu d.o.o. na cijenu godišnje grobne naknade na grobljima općine Kravarsko

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik komunalne usluge ukopa na grobljima općine Kravarsko

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Cjenik Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o.

Troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko za razdoblje od 14.01.2023. do 13.01.2024. godine

Projekt “Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko”

  • Na području Općine Kravarsko proveden je projekt Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko u vrijednosti od 1.919.135,63 kune koji je realiziran putem financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.

ProjektUspostava mobilnog reciklažno dvorišta u Općini Kravarsko”

Ugovor o potpori potpisan je između Zagrebačke županije i Općine Kravarsko dana 23. travnja 2021. godine KLASA: 351-01/21-01/01, URBROJ: 238-17-21-05. Zagrebačka županija dodijelila je potporu Općini Kravarsko u iznosu 53.310,00 kn za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“ iznosi 370.500,00 kuna, od tog iznosa 85% točnije 314.925,00 kn financirano je iz Kohezijskog fonda/ OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020.; Zaštita okoliša i održivost resursa. Svrha projekta je uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.

___________________________________________

Projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“

Na području Općine Kravarsko proveden je projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“ koji je sufinanciran u iznosu od 171.240,00 kuna od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini.


Izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta oštećenih potresom na području Općine Kravarsko – sanacija uslijed potresa

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 20. travnja 2021. godine potpisale su Ugovor br. 22-07-4-21 o sufinanciranju radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko, KLASA: 340-01/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-06.

Strane su Ugovorom suglasno utvrdile da će svaka strana sudjelovati u sufinanciranju vrijednosti radova i to prema sljedećem:

  • Zagrebačka županija u iznosu od 400.00,00 kuna
  • Općina Kravarsko u iznosu od 200.000,00 kuna 

Svrha projekta je obnova oštećenih cesta u svrhu osiguranja sigurnosti u prometu i normalnog odvijanja prometa za stanovnike predviđenih područja i sve ostale sudionike prometa. Cilj projekta je pretpostavka za brži gospodarski razvoj. Očekivani cilj će se postići obnavljanjem prometnica na području Općine Kravarsko koje doprinose povećanju sigurnosti ali i standarda življenja na području Općine Kravarsko. Kvalitetna prometna infrastruktura i prometna dostupnost omogućiti će ostanak, tj. povratak stanovništva te društveni, okolišni i gospodarski razvoj.


ProjektIzrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom”

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 21. srpnja 2021. godine potpisali su Ugovor o potpori br. 741-06-8-21 KLASA: 302-02/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-05 za pokriće dijela troškova izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.900.000,00 kuna, te je planirana prijava projekta na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha projekta je izgradnja vatrogasnog doma kako bi DVD Kravarsko imalo adekvatan prostor za pružanje vatrogasnih usluga u sustavu civilne zaštite jer postojeći prostor u sklopu Doma kulture Kravarsko ne zadovoljava potrebne uvjete za normalno funkcioniranje DVD-a. Izgradnjom vatrogasnog doma u Kravarskom povećat će se sigurnost svih stanovnika Općine Kravarsko, ali i stanovnika Zagrebačke županije. Cilj projekta je izgraditi i opremiti vatrogasni dom u Kravarskom, poboljšati vatrogasne usluge i usluge u sustavu civilne zaštite na području Općine Kravarsko i Zagrebačke županije, povećati razinu sigurnosti stanovnika Općine Kravarsko i Zagrebačke županije

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2024. GODINU

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-III mjesec 2024. godine 

Bilješke uz financijske izvještaje za I-III mjesec 2024. godine

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-III mjesec 2024

Obavijest o odobrenju financijskog izvještaja 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2023. GODINU

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-XII mjesec 2023. godine razina 23

Bilješke uz financijske izvještaje za I-XII mjesec 2023. razina 23

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-XII mj. 2023. godine razina 23 (pdf)

Obavijest o odobrenju financijskog izvještaja

___________________________________________

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-XII mjesec 2023. godine razina 22

Bilješke uz financijske izvještaje za I-XII mjesec 2023. razina 22

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-XII mj. 2023. godine razina 22 (pdf)

Obavijest o odobrenju financijskog izvještaja

_________________________________________

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-IX mjesec 2023. godine razina 22

Bilješke uz financijske izvještaje za I-IX mjesec 2023. razina 22

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-IX mj. 2023. godine razina 22 (pdf)

____________________________________________

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-VI mjesec 2023. godine razina 23

Bilješke uz financijske izvještaje za I-VI mjesec 2023. razina 23

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za I-VI mjesec 2023. godine razina 23

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-VI mj. 2023. godine razina 23 (pdf)

_____________________________________________

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-VI mjesec 2023. godine razina 22

Bilješke uz financijske izvještaje za I-VI mjesec 2023.g razina 22

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za I-VI mjesec 2023. godine razina 22

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-VI mj. 2023. godine razina 22 (pdf)

_____________________________________________

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za I-III mjesec 2023. godine razina 22

Bilješke 

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za I-III mjesec 2023. godine 

Referentna stranica Općina Kravarsko za I-III mj 2023. godine (pdf)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za 2022. godinu razina 22

Bilješke 

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za 2022. godinu

Referentna stranica Općina Kravarsko 2022. godina razina 22 (pdf.)

Obrazac financijskog izvještaja Općine Kravarsko za 2022. godinu razina 23 

Bilješke 

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju za 2022. godinu – razina 23

Referentna stranica Općina Kravarsko za 2022. godinu razina 23

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvara se savjetovanje o Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.

Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu


MRTVAČNICA DONJI HRUŠEVEC

U 5. mjesecu ove godine uz veliku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dovršena je i uređena mrtvačnica u Donjem Hruševcu.

Vrijednost ovog projekta je 294.170,60 kn , od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije projekt sufinanciralo  u iznosu od 200.000,00 kn dok je ostatak iznosa sufinancirala Općina Kravarsko iz vlastitih prihoda.


IZBORI 11.09.2016.

ODLUKA o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala te održavanju predizbornih skupova na javnim površinama na području Općine Kravarsko za vrijeme održavanja izborne promidžbe


IZMJENE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 2016. GODINE


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke uz bilancu

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-5, 6-10, 11-16)

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Bilješke uz Bilancu

Izvještaj o obvezama

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-45-89-1213-16)

Bilanca

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o obvezama

Tablice

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

Financijski izvještaj


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2016. godini


OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022 ili e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr


EVIDENCIJE SKLOPLJENIH UGOVORA

Evidencija sklopljenih ugovora u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini


Popis korisnika donacija i sponzorstva:

Od siječnja do prosinca 2023.

Od siječnja do prosinca 2022.

Od siječnja do prosinca 2018.

Od srpnja do prosinca 2017.

Od siječnja do lipnja 2017.

Od srpnja do prosinca 2016.

Od siječnja do lipnja 2016.

Od srpnja do prosinca 2015.

Od siječnja do lipnja 2015.

 

Od srpnja do prosinca 2014.

Od siječnja do lipnja 2014.

 

Od siječnja do lipnja 2013.

Od srpnja do prosinca 2013.

Etički kodeks Općine Kravarsko

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Popis dodjeljenih koncesija Općine Kravarsko

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova za razdoblje 20.12.2013. – 19.12.2023. – VG Komunalac d.o.o. Velika Gorica

2. Koncesija za odvoz otpada za razdoblje 2007.-2017. – Poduzeće Eko Flor d.o.o.

Cjenik odvoza otpada možete pogledati ovdje

Podaci osobe zadužene za nepravilnosti

Stjepan Tičarić
tel: 01/6237-022
fax: 01/6237-044
e-mail: stjepan.ticaric1@zg.t-com.hr

adresa:

Trg Stjepana Radića 1
Kravarsko
10413 Kravarsko


Pečenje rakije uz poštivanje propisa

Pecenje rakije

Poštovene koleg/ice/e,

Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, jučer sam osobno posjetio Carinarnicu u Požegi i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da svi Vi ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja.

Detaljnije

Obrasci i upute:

1. Upute za malog proizvođača jakog alkoholnog pića

2. Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini JAP

3. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

4. Izjava

5. Primjer nove uplatnice

1) Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2) Svi koji najkasnije do 30.06.2010. nisu prijavili zalihe proizvedene do 31.12.2009. su već u prekršaju.

3) proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2014, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

4) Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

5) Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42×40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

6) Budući da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez plaćanje trošarine, za ovu proizvodnju MP plaća samo paušal na kotao. I to tek u siječnju slijedeće godine. Trošarinu ne plaća.

7) Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To preračunavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18×2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slučaju proizveo (preračunato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budući da za prvih 20 litara a.a. ne plaća trošarinu, trošarinu plaća samo za razliku. (27-20 =7). Trošarina se plaća samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. trošarina je 53 kune. To znači da u ovom slučaju MP u siječnju slijedeće godine ( u ovom slučaju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i plaća dodatno ( osim paušalnog iznosa, koji je zavisno pod veličine kotla, 100 ili 200 kn,) još i trošarinu na 7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn trošarine.

8) Mali proizvođač ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u drugačiju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slučaj molimo da se isti obrati u nadležnu Carinsku upravu kojoj pripada.

9) Popunjene obrazce, i to IZJAVU te PUR –obrazac, mali proizvđač (MP) popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i poštom šalje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. siječnja sljedeće godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na istu Carinsku upravu.

10) Na PUR-obrazcu mali proizvođač (MP) popunjava samo točke 1, 2,3,4,7 i 8., a točke 5. i 6. ne popunjava.

11) Mali priozvođači JAP, koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, područnom carinskom uredu ZAGREB I i II (adresa je na slijedećoj stranici), tražene obrasce šalju na adrese navedene na kraju ove upute.

Zaključno:

Prilikom registracije MP ispunjavaju SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godišnje šalju ( U SIJEČNJU) obrazac GI- MP-JAP i plaćaju paušal + možebitnu trošarinu na proizvedenu količinu a.a., ako je proizvodnja veća od 20 litara a.a..

U privitku Vam šaljem sve potrebne obrazce ( 1. – IZJAVU – za prijavak, za izmjenu nositelja ili odjavu kotla; 2. – PUR-obrazac te 3. – GI-MP-JAP) kao i primjer ispisivanja uplatnice (koja je malim proizvođačima potrebna za siječanj sljedeće godine). U privitku su još i dodatna tumačenja.

U nadi da će Vam poslani materijal makar malo pomoći, a u želji da naše stranke što manje ili nikako ne šeću od šaltera do šaltera,

Poljoprivredna savjetodavna služba

Adrese za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb

(tel: 6511-750)

Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Crnomerec, Brezovica, Novi Zagreb zapad, Podsused – Vrapce, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Donji grad, Gornji grad – Medvešcak,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešic te opcina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinca Sela, Krašic, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušca, Stupnik, Žumberak.

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB II, Slavonska avenija b.b. , 10000 Zagreb

(tel: 6511-741)

Carinski ured Zagreb II sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb istok, Pešcenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanic – grad, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec te opcina Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanic, Križ, Orle, Rakovec, Rugvica.