Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ostale informacije

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kravarsko

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko

Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvara se savjetovanje o Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.

Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kravarsko.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju


Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju


Otvara se savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 04. siječnja 2019. do 31. siječnja 2019. do 7:30 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pisanim putem na adresu: Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili na mail adresu: opcina@kravarsko.hr.

Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu


MRTVAČNICA DONJI HRUŠEVEC

U 5. mjesecu ove godine uz veliku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dovršena je i uređena mrtvačnica u Donjem Hruševcu.

Vrijednost ovog projekta je 294.170,60 kn , od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije projekt sufinanciralo  u iznosu od 200.000,00 kn dok je ostatak iznosa sufinancirala Općina Kravarsko iz vlastitih prihoda.


IZBORI 11.09.2016.

ODLUKA o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala te održavanju predizbornih skupova na javnim površinama na području Općine Kravarsko za vrijeme održavanja izborne promidžbe


IZMJENE PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON OPĆINE KRAVARSKO U 2016. GODINI

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 2016. GODINE


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Referentna stranica, PR-RAS, Bilanca, RAS-funkcijski, P-VRIO, Obveze

Bilješke uz bilancu

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-5, 6-10, 11-16)

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilanca

Bilješke uz Bilancu

Izvještaj o obvezama

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

Referentna stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (str. 1-45-89-1213-16)

Bilanca

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o obvezama

Tablice

Bilješke

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

Financijski izvještaj


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2016. godini


OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici Općine Kravarsko da sve informacije o nepropisno odbačenom otpadu dojave na br. tel. 01 6237 022 ili e-mail: opcina-kravarsko@zg.htnet.hr


EVIDENCIJE SKLOPLJENIH UGOVORA

Evidencija sklopljenih ugovora u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini


Popis korisnika donacija i sponzorstva:

Od siječnja do prosinca 2018.

Od srpnja do prosinca 2017.

Od siječnja do lipnja 2017.

Od srpnja do prosinca 2016.

Od siječnja do lipnja 2016.

Od srpnja do prosinca 2015.

Od siječnja do lipnja 2015.


Od srpnja do prosinca 2014.

Od siječnja do lipnja 2014.


Od siječnja do lipnja 2013.

Od srpnja do prosinca 2013.

Etički kodeks Općine Kravarsko

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Popis dodjeljenih koncesija Općine Kravarsko

1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova za razdoblje 20.12.2013. – 19.12.2023. – VG Komunalac d.o.o. Velika Gorica

2. Koncesija za odvoz otpada za razdoblje 2007.-2017. – Poduzeće Eko Flor d.o.o.

Cjenik odvoza otpada možete pogledati ovdje

Podaci osobe zadužene za nepravilnosti

Stjepan Tičarić
tel: 01/6237-022
fax: 01/6237-044
e-mail: stjepan.ticaric1@zg.t-com.hr

adresa:

Trg Stjepana Radića 1
Kravarsko
10413 Kravarsko


Pečenje rakije uz poštivanje propisa

Pecenje rakije

Poštovene koleg/ice/e,

Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, jučer sam osobno posjetio Carinarnicu u Požegi i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da svi Vi ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja.

Detaljnije

Obrasci i upute:

1. Upute za malog proizvođača jakog alkoholnog pića

2. Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini JAP

3. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

4. Izjava

5. Primjer nove uplatnice

1) Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2) Svi koji najkasnije do 30.06.2010. nisu prijavili zalihe proizvedene do 31.12.2009. su već u prekršaju.

3) proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2014, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

4) Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

5) Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42×40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

6) Budući da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez plaćanje trošarine, za ovu proizvodnju MP plaća samo paušal na kotao. I to tek u siječnju slijedeće godine. Trošarinu ne plaća.

7) Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To preračunavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18×2,5) i umnožak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slučaju proizveo (preračunato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budući da za prvih 20 litara a.a. ne plaća trošarinu, trošarinu plaća samo za razliku. (27-20 =7). Trošarina se plaća samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. trošarina je 53 kune. To znači da u ovom slučaju MP u siječnju slijedeće godine ( u ovom slučaju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i plaća dodatno ( osim paušalnog iznosa, koji je zavisno pod veličine kotla, 100 ili 200 kn,) još i trošarinu na 7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn trošarine.

8) Mali proizvođač ne smije nikako proizvesti više od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u drugačiju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slučaj molimo da se isti obrati u nadležnu Carinsku upravu kojoj pripada.

9) Popunjene obrazce, i to IZJAVU te PUR –obrazac, mali proizvđač (MP) popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i poštom šalje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. siječnja sljedeće godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na istu Carinsku upravu.

10) Na PUR-obrazcu mali proizvođač (MP) popunjava samo točke 1, 2,3,4,7 i 8., a točke 5. i 6. ne popunjava.

11) Mali priozvođači JAP, koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, područnom carinskom uredu ZAGREB I i II (adresa je na slijedećoj stranici), tražene obrasce šalju na adrese navedene na kraju ove upute.

Zaključno:

Prilikom registracije MP ispunjavaju SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godišnje šalju ( U SIJEČNJU) obrazac GI- MP-JAP i plaćaju paušal + možebitnu trošarinu na proizvedenu količinu a.a., ako je proizvodnja veća od 20 litara a.a..

U privitku Vam šaljem sve potrebne obrazce ( 1. – IZJAVU – za prijavak, za izmjenu nositelja ili odjavu kotla; 2. – PUR-obrazac te 3. – GI-MP-JAP) kao i primjer ispisivanja uplatnice (koja je malim proizvođačima potrebna za siječanj sljedeće godine). U privitku su još i dodatna tumačenja.

U nadi da će Vam poslani materijal makar malo pomoći, a u želji da naše stranke što manje ili nikako ne šeću od šaltera do šaltera,

Poljoprivredna savjetodavna služba

Adrese za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb

(tel: 6511-750)

Carinski ured Zagreb I sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Crnomerec, Brezovica, Novi Zagreb zapad, Podsused – Vrapce, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Donji grad, Gornji grad – Medvešcak,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešic te opcina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinca Sela, Krašic, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušca, Stupnik, Žumberak.

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB II, Slavonska avenija b.b. , 10000 Zagreb

(tel: 6511-741)

Carinski ured Zagreb II sa sjedištem u Zagrebu djeluje na podrucju:

a) grada Zagreba odnosno gradskih cetvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb istok, Pešcenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme,

b) Zagrebacke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanic – grad, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec te opcina Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanic, Križ, Orle, Rakovec, Rugvica.