Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava akata sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 04. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2022. do 2024. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2022. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

7. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

8. Donošenje II. izmjena i dopuna jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kravarsko

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

14. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2022. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu

16. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

17. Donošenje I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

18. Donošenje I izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

19. Donošenje I izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2021. godinu

21. Donošenje I izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

22. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Kravarsko

23. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

24. Donošenje II izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko