Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNA NABAVA KPK

Sukladno čl. 75.  Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Predstavnikom naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Sukladno članku 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da ne postoje subjekti  s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

ARHIVA – OBAVIJEST

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

ARHIVA –ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VIJEDNOSTI

2022.

EOJN – poveznica registar ugovora 

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU EOJN (Excel)

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU EOJN (Word)

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU


2021.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. GODINU

EOJN – poveznica registar ugovora

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU EOJN (Excel)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU EOJN (Word)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU – EOJN (Excel)

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU – EOJN (Word)

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

2020.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2020. GODINU

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2020. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

REGISTAR UGOVORA 2020. – EOJN

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU EOJN (Excel)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU EOJN (Word)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU – EOJN

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

 

2019.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. GODINU

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2019. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

REGISTAR UGOVORA 2019. – EOJN

PLAN I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU – EOJN

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

2018.

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU

REGISTAR UGOVORA 2018. – EOJN

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PREDMETE NABAVE DO 200.000,00 KUNA (BEZ PDV-a) I NJIHOVO IZVRŠENJE U 2018. GODINI

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2018. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

PLAN I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.GODINU – EOJN

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

2017.

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PREDMETE NABAVE DO 200.000 KUNA (BEZ PDV-a)  I NJIHOVO IZVRŠENJE U 2017.G.

Komunalno poduzeće Kravarsko nije sklapalo ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume u 2017. godini.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

2016.

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2016.G.

Komunalno poduzeće Kravarsko nije sklapalo ugovore o javnoj nabavi niti ugovore bagatelne nabave u 2016. godini.

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU