Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNA NABAVA KPK

Sukladno čl. 75.  Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Predstavnikom naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Sukladno članku 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da ne postoje subjekti  s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

ARHIVA – OBAVIJEST

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

ARHIVA –ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VIJEDNOSTI

2024.

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU EOJN (Excel)

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

2023.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2023. GODINU (WORD)

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2023. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 26.540,00 odnosno 66.360,00 eura (bez PDV-a).

EOJN – poveznica registar ugovora 

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU EOJN (Word)

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU EOJN (Word)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU EOJN (Excel)

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

2022.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2022. GODINU

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2022. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

EOJN – poveznica registar ugovora 

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU EOJN (Excel)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU EOJN (Word)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU EOJN (Excel)

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU EOJN (Word)

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU


2021.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. GODINU

EOJN – poveznica registar ugovora

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU EOJN (Excel)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU EOJN (Word)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU – EOJN (Excel)

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU – EOJN (Word)

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

2020.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2020. GODINU

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2020. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

REGISTAR UGOVORA 2020. – EOJN

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU EOJN (Excel)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU EOJN (Word)

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU – EOJN

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

 

2019.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2019. GODINU

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2019. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

REGISTAR UGOVORA 2019. – EOJN

PLAN I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.GODINU – EOJN

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

2018.

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU

REGISTAR UGOVORA 2018. – EOJN

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PREDMETE NABAVE DO 200.000,00 KUNA (BEZ PDV-a) I NJIHOVO IZVRŠENJE U 2018. GODINI

Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. u 2018. godini nije sklopilo ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume za predmete nabave iznad 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a).

PLAN I IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.GODINU – EOJN

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

2017.

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PREDMETE NABAVE DO 200.000 KUNA (BEZ PDV-a)  I NJIHOVO IZVRŠENJE U 2017.G.

Komunalno poduzeće Kravarsko nije sklapalo ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume u 2017. godini.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

2016.

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2016.G.

Komunalno poduzeće Kravarsko nije sklapalo ugovore o javnoj nabavi niti ugovore bagatelne nabave u 2016. godini.

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU