Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja upućuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko (KLASA: 024-03/24-01/12, URBROJ: 238-18-24-03).
U povodu obilježavanja Dana Općine Kravarsko, 14. rujna 2024. godine Općinsko vijeće Općine Kravarsko će najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama dodijeliti javna priznanja Općine Kravarsko.

Prijedlozi se podnose za sljedeća javna priznanja:
1. Počasni građanin Općine Kravarsko
2. Nagrada za životno djelo Općine Kravarsko
3. Nagrada Općine Kravarsko
4. Zahvalnica Općine Kravarsko

Prijedlozi se podnose na popunjenom obrascu i dostavljaju se najkasnije do 09. kolovoza 2024. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko – NE OTVARAJ” na adresu: Općina Kravarsko, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Trg Stjepan Radića 1, 10413 Kravarsko.

Prilog:

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko
Obrazac za prijavu
Odluka o javnim priznanjima Općine Kravarsko

Nabava opreme za Dječji vrtić “DIDI”

Sukladno Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. (“Narodne novine”, broj 111/23 i 155/23) Vlada Republike Hrvatske korisnicama navedene Odluke mjesečno doznačuje financijska sredstva za fiskalnu održivost dječjeg vrtića.

Doznačena sredstva koriste se kao dodatni izvor financiranja dostupnosti, održivosti i priuštivosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Shodno navedenom, Općina Kravarsko je u cilju dostupnosti i priuštivosti ranog i predškolskog odgoja, krajem 2023. godine preuzela cijeli dio povećanja ekonomske cijene vrtića što iznosi 44,00 eura po djetetu.

Također, u cilju daljnjeg razvoja kvalitete odgoja i obrazovanja Općina Kravarsko doznačila je novčana sredstva Dječjem vrtiću “DIDI” za nabavu potrebne opreme koja uključuje didaktička pomagala, interaktivni stol, stolove, stolice i ormariće.

Ugovor o kupoprodaji zemljišta

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Kravarsko održane dana 13. lipnja 2024. godine donesena je Odluka o kupnji zemljišta (KLASA: 944-02/24-01/01, URBROJ: 238-18-24-01) i to dijelova katastarskih čestica 760, 762 i 765 upisanih u katastarskoj općini Kravarsko.
Izrađen je elaborat utvrđivanja vrijednosti nekretnina od strane GOGING d.o.o., Zapoljska 30, 10000 Zagreb, u kojem je vrijednost procijenjena na iznos od 9.278,00 eura. Ugovor o kupoprodaji zemljišta sklopljen je na iznos od 8.000,00 eura.

Nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta pristupit će se izradi geodetskog elaborata u svrhu upisa Općine Kravarsko u vlasništvo kupljenih dijelova čestica.

U prilogu objavljujemo sklopljen Ugovor između Općine Kravarsko i Vlade Kolarca, koji je sklopljen sukladno Mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa br. 711-I-129-M-10-17/18-09-1.

Ugovor o kupoprodaji zemljišta
Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Projekt DVD-a Kravarsko “Prilagodba intervencijskog vozila”

DVD Kravarsko je zahvaljujući subvenciji Zagrebačke županije uspješno provelo projekt “Prilagodba intervencijskog vozila” što je uključivalo radove na intervencijskom vozilu.
Radovi su obuhvaćali podizanje police i montažu izvlačnog nosača za dva izolaciona aparata, izradu nosača za ljestve sastavljače, ugradnju pet komada lampi sa instalacijom, izrada dodatne izvlačne police.

Cilj provedbe ovog projekta je povećanje operativne sposobnosti DVD-a Kravarsko, odnosno kvalitetnije i sigurnije obavljanje vatrogasnih djelatnosti.

Radovi su sufinancirani od strane Zagrebačke županije u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2023. godini.