Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

DJELATNOSTI

Predmet poslovanja Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o.  sastoji se od sljedećih djelatnosti :

 

– održavanje javnih površina
– održavanje nerazvrstanih cesta
– tržnice na malo
– održavanje groblja i krematorija
– obavljanje dimnjačarskih poslova
– javna rasvjeta
– pogrebnička djelatnost
– prijevoz putnika u javnom prometu
– djelatnost druge obrade otpada
– djelatnost oporabe otpada
– djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
– djelatnost prijevoza otpada
– djelatnost sakupljanja otpada
– djelatnost trgovanja otpadom
– djelatnost zbrinjavanja otpada
– gospodarenje otpadom
– djelatnost ispitivanja i analize otpada
– gospodarenje šumama
– proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
– proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
– gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
– pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
– pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i      slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
– djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
– djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
– djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
– djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu prijevoz za vlastite potrebe
– stavljanje na tržište sadnog materijala
– uvoz sadnog materijala
– turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
– ostale turističke usluge
– turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
– poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
– poslovi održavanja javnih cesta
– ostali poslovi upravljanja javnim cestama
– premještanje vozila
– kupnja i prodaja robe
– pružanje usluga u trgovini
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
– iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
– čišćenje svih vrsta objekata
– sportska priprema
– sportska rekreacija
– sportska poduka
– organiziranje sportskog natjecanja
– vođenje sportskih natjecanja
– upravljanje i održavanje sportskom građevinom
– priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-        scenska djela)
– muzejska djelatnost
– proizvodnja energije,
– prijenos, odnosno transport energije,
– skladištenje energije,
– distribucija energije,
– upravljanje energetskim objektima,
– opskrba energijom,
– trgovina energijom i organiziranje tržišta energijom,
– istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
– promidžba (reklama i propaganda),
– računovodstveni poslovi,
– izdavačka djelatnost,
– djelatnost nakladnika,
– administrativna djelatnost,
– uređenje vrtova, zelenih i rekreacijskih površina,
– održavanje javnih površina,
– tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata,          igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, naljepnica,      poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari i papirne robe za osobne potrebe
– piljenje i blanjanje drva,
– posredovanje u prometu nekretnina,
– poslovanje nekretninama,
– poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
– pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
– upravljanje i organizacija javnim i javno-prometnim površinama,
– uređenje, održavanje i upravljanje parkiralištima.