Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OSTALE INFORMACIJE

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu (statistika i javna objava)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022. godinu (statistika i javna objava)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu (statistika)

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu (javna objava)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu (word)

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

– Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu

SPONZORSTVA I DONACIJE

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2023. godini nije davalo sponzorstva i donacije

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2022. godini nije davalo sponzorstva i donacije

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2021. godini nije davalo sponzorstva i donacije

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2020. godini nije davalo sponzorstva i donacije

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2019. godini nije davalo sponzorstva i donacije  

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2018. godini nije davalo sponzorstva i donacije

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2017. godini nije davalo sponzorstva i donacije

KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. u 2016. godini nije davalo sponzorstva i donacije

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023.-2024.

ODLUKE SKUPŠTINE

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

Odluka o rasporedu dobiti za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Odluka o rasporedu dobiti za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu

Odluka o rasporedu dobiti za 2018. godinu

Odluka o rasporedu dobiti za 2018. godinu (word)

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu (word)

Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

-Odluka o pokriću gubitka za 2016. godinu

-Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

SJEDNICE SKUPŠTINE

Saziv za 37. sjednicu skupštine društva

Saziv za 36. sjednicu skupštine društva

Saziv za 35. sjednicu skupštine društva

Saziv za 34. sjednicu skupštine društva

Saziv za 33. sjednicu skupštine društva

Saziv za 32. sjednicu skupštine društva

Saziv za 31. sjednicu skupštine društva

Saziv za 30. sjednicu skupštine društva

Saziv za 29. sjednicu skupštine društva

Saziv za 28. sjednicu skupštine društva

Saziv za 27. sjednicu skupštine društva

Saziv za 26. sjednicu skupštine društva

Saziv za 25. sjednicu skupštine društva

Saziv za 24. sjednicu skupštine društva

Saziv za 23. sjednicu skupštine društva

Saziv za 22. sjednicu skupštine društva

Saziv za 21. sjednicu skupštine društva

Saziv za 20. sjednicu skupštine društva

Saziv za 19. sjednicu skupštine društva

Saziv za 18. sjednicu skupštine društva

Saziv za 17. sjednicu skupštine društva

Saziv za 16. sjednicu skupštine društva

Saziv za 15. sjednicu skupštine društva

Saziv za 14. sjednicu skupštine društva

Saziv za 13. sjednicu skupštine društva

Saziv za 12. sjednicu skupštine društva

Saziv za 11. sjednicu skupštine društva

Saziv za 10. sjednicu skupštine društva

Saziv za 9. sjednicu skupštine društva

Saziv za 8. sjednicu skupštine društva

Saziv za 7. sjednicu skupštine društva

Saziv za 6. sjednicu skupštine društva

Saziv za 5. sjednicu skupštine društva

Saziv za 4. sjednicu skupštine društva

Saziv za 3. sjednicu skupštine društva

Saziv za 2. sjednicu skupštine društva

Saziv za 1. sjednicu skupštine društva

SLANJE OTVORENIH MOLBI – KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO D.O.O.

Svi građani zainteresirani za zapošljavanje u Komunalnom poduzeću Kravarsko d.o.o. mogu poslati otvorenu zamolbu za posao poštom ili dostaviti istu osobno na adresu Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko ili putem e-maila na komunalno@kravarsko.hr

Otvorena zamolba za posao je zamolba za rad u Komunalnom poduzeću Kravarsko d.o.o., neovisno o tomu je li u trenutku slanja zamolbe oglašeno slobodno radno mjesto, te je isključivo pokazatelj interesa pojedinca za rad u Komunalnom poduzeću Kravarsko d.o.o. i ne predstavlja prijavu za određeno radno mjesto, što znači da nije obvezujuća.

Ukoliko se ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa za određeno radno mjesto, Uprava Komunalnog poduzeća Kravarsko d.o.o., će razmotriti zaprimljene zamolbe koje odgovaraju uvjetima radnog mjesta, te kontaktirati podnositelja za kojeg smatra da udovoljava svim potrebnim kvalifikacijama. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Uprava, na temelju vlastite ocjene nakon prethodno obavljenog razgovora sa pozvanim podnositeljem zamolbe.

Zamolba obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezime prijavitelja i ime oca ili majke, adresu, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja, datum rođenja, OIB, kontakt (mail i mobitel),završena škola, zanimanje, ukupno radnog staža. Ukoliko prijavitelj ima određeni status npr: Hrvatski branitelj, član obitelji poginulog hrvatskog branitelja, član obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ili HRVI domovinskog rata isto je potrebno navesti u zamolbi. Također da li je pripadnik I. ili II. stupa Mirovinskog osiguranja.
Uz zamolbu priložiti životopis.