Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNA NABAVA

Javna nabava

Radi sprječavanja sukoba interesa, sukladno odredbama čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.) dajemo

Izjavu

Javna nabava

Sukladno čl. 75.  Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Predstavnikom naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Sukladno članku 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojim je naručitelj u sukobu interesa:

Trgovačko ugostiteljski obrt “KRAVARSKO”, vl. Boža Kolarec, TRG STJEPANA RADIĆA 14, KRAVARSKO, Djelatnost 5630, priprema i usluživanje pića, OIB: 59673721434

REGISTAR KONCESIJA 

2024.

Plan nabave za 2024. godinu

EOJN-poveznica plana nabave

EOJN – poveznica registra ugovora 

2023.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu

Plana nabave za 2023. godinu

EOJN-poveznica plan nabave

EOJN-poveznica registar ugovora

2022.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

EOJN – poveznica plan nabave

EOJN – poveznica registar ugovora

2021.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

EOJN – poveznica plan nabave

EOJN – poveznica registar ugovora

2020.

Plan nabave 2020.

EOJN – poveznica plan nabave

EOJN – poveznica registar ugovora

2019.

Registar ugovora

 

Plan nabave 2019. izmjene

Plan nabave 2019.

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu izmjene

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Plan nabave za 2018. godinu i registar ugovora objavljen je  i u EOJN.

Registar ugovora 2018.


PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi


2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.


ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNU  USLUGU  Prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE


2016.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.

REGISTAR UGOVORA I-XII 2016. Općina Kravarsko – bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2016. Općina Kravarsko- javna nabava

IV. izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. – pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti iznad 200.000 odnosno 500.000


2015.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE – (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

IV izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

III izmjene i dopune PLANA NABAVE – (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune PLANA NABAVE -(poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

2015. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

2015. PLAN NABAVE -izmjene i dopune plana nabave 2015. do 500.000

2014. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

REGISTAR UGOVORA I-XII 2015 Općina Kravarsko – bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2015. Općina Kravarsko– javna nabava

REGISTAR UGOVORA I-XII 2014 Općina Kravarsko – bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2014. Općina Kravarsko– javna nabava


2014. PLAN NABAVE
-izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

2015. PLAN NABAVE –pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2015. PLAN NABAVE –pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000


2014.

2013. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2013.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. godinu

2013. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti od 20.000 do 500.000 kn

2013. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE –pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE –pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000 kn


2013.

2012. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2012. godinu

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE – pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE – pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE –pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a


2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U 2011. GODINI

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE – pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE –pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE – pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE – pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a