Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dan: 20. rujna 2023.

Objava akata sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2023.g. i Zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o Izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2023.g., Obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju istoga

4. Zaključak o davanju suglasnosti za izgradnju novog antenskog stupa kod bivšeg Vojnog objekta u Pustikama

5. Zaključak o prihvaćanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kravarsko

6. Odluka o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kravarsko

SUFINANCIRENJE PRIJEVOZA REDOVNIH STUDENATA

Općinski načelnik dana 19. rujna 2023. godine donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza redovnih studenata sa područja Općine Kravarsko (KLASA: 402-04/23-01/02, URBROJ: 238-18-23-03) i to za studente koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

da je prebivalište ili privremeno boravište studenta/ice na području Općine Kravarsko,
da je student/ica upisan/a na fakultet na području Republike Hrvatske, u akademskoj godini za koju se daje subvencija.


Ukupan iznos mjesečne karte prijevoznika Autoturist Turizam d.o.o. za redovne studente financirati će se iz Proračuna Općine Kravarsko.
Mjesečna karta prijevoznika ZET d.o.o. na relaciji V.G.-ZG. za redovne studente sufinancirati će se u iznosu od 39,82 eura, dok će razliku do pune cijene podmiriti studenti.
Mjesečna karta prijevoznika ZET d.o.o. na relaciji V.G.-V.G. za redovne studente sufinancirati će se u iznosu od 26,54 eura, dok će razliku do pune cijene podmiriti studenti.

Mole se studenti koji žele ostvariti pravo na sufinanciranje prijevoza mjesečnih karata da prilikom dolaska u Općinu Kravarsko ponesu sa sobom potvrdu o redovnom studiranju i presliku osobne iskaznice.