Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: listopad 2023.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 25. listopada 2023. godine održati će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u zgradi Općine Kravarsko na adresi Trg S. Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

  1. Odluka o davanju mišljenja o Konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačnom nacrtu Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine

Tečaj za poljoprivrednike

Dana 23. listopada 2023. godine u Domu kulture Kravarsko održati će se tečaj pod nazivom EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. Predavanje će se održati od 9 do 15 sati.

Tečaj provodi Ministarstvo poljoprivrede, te ukoliko ste zainteresirani za prisustvovanje istome potrebno je ispuniti online prijavu za sudjelovanje. Link za prijavu

Ova edukacija se priznaje za:
31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
31.06. Konzervacijska poljoprivreda
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
32.05. PVP povrće
32.06. PVP za voće
32.09. PVP za sjeme
Predavači: Dalibor Zima, Barbara Sever

TRAŽE SE SUCI POROTNICI ZA MLADEŽ ZA ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Sukladno potrebama Županijskog suda u Velikoj Gorici, traže se suci porotnici za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici.

Traže se kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • Punoljetni hrvatski državljanin,
  • Nije član političke stranke i ne bavi se političkom djelatnošću,
  • Kandidat mora biti iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju iskustva u stručnom radu s mladim osobama,
  • Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Molimo zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika za mladež da dostave sljedeće: osobne podatke ( ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, OIB, datum rođenja, e-mail adresu), presliku osobne iskaznice, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i preslika dokaza iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19) na e-mail adresu opcina@kravarsko.hr ili poštom/osobno na adresu Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

Molimo sve zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika za mladež da dostave tražene podatke i dokumentaciju najkasnije do 20. listopada 2023. godine do 12h.

Konačni prijedlog kandidata za imenovanja sudaca porotnika usvojit će Općinsko vijeće Općine Kravarsko i to u omjeru 2 muška i 2 ženska kandidata, sukladno zaprimljenim prijavama zainteresiranih.

Napominjemo da će se dostavljeni osobni podaci kandidata za suca porotnika sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) koristiti isključivo za službene potrebe udovoljavanja Zahtjevu Županijskog suda u Velikoj Gorici te se isti neće dalje prosljeđivati.

Izjava kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije sa popratnom dokumentacijom objavljena je  na službenoj  internetskoj stranici  Zagrebačke županije na linku:   Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke Županije za školsku/akademsku godinu 2023.2024. za učenike i studente

Obrazac prijave na natječaj