Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objave

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

07.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 17. lipnja  2014. godine sa početkom u 17,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 06. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Informacije o odvojenom sakupljanju i odvozu otpada
2.    Aktualni sat
3.    Zaključak o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
4.   Zaključak o mirovanju mandata i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
5.    Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko
6.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2013.
7.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kravarsko za 2014. – 2016. g.
8.    Odluka o nerazvrstanim cestama
9.    Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
10.   Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014.
11.   Izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.
12.   Razno

Izbori

LOKALNI IZBORI 2021.

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika Općine Kravarsko

Rezultati izbora općinskog načelnika Općine Kravarsko

Rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Kravarsko

Adresar biračkih mjesta

Birački odbori

Općinsko izborno povjerenstvo

Obavijest o radu Općinskog izbornog povjerenstva

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA

Objavljeno 30-04-2021, 11:00:00

Liste su objavljene 30. travnja 2021. godine u 11:00 sati i od tog vremena teče rok od 48 sati za podnošenje prigovora.

Pasivno dežurstvo – mob. 098 959 6010 do nedjelje 02.05.2021. do 11,00 h

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRAVARSKO

Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora

Obvezatne upute i obrasci

Kandidatura

Izborna povjerenstva

Upute biračima

Sve ostale informacije o lokalnim izborima 2021. godine možete vidjeti na stranicama Državnog izbornog povjerenstva – Lokalni izbori 2021.

Obavijest o radu Općinskog izbornog povjerenstva

Detaljne upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kravarsko

IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU 2021.g.

 

REZULTATI ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

BARBARIĆI KRAVARSKI

ČAKANEC

DONJI HRUŠEVEC

GLADOVEC KRAVARSKI

GORNJI HRUŠEVEC

KRAVARSKO

NOVO BRDO

PODVORNICA

PUSTIKE

ŽITKOVČICA

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE (30.04.2021.g. – 11:00)

Liste su objavljene 30. travnja 2021. godine u 11:00 sati i od tog vremena teče rok od 48 sati za podnošenje prigovora.

– MO BARBARIĆI KRAVARSKI

– MO ČAKANEC

– MO DONJI HRUŠEVEC

– MO GLADOVEC KRAVARSKI

– MO GORNJI HRUŠEVEC

– MO KRAVARSKO

– MO NOVO BRDO

– MO PODVORNICA

– MO PUSTIKE

– MO ŽITKOVČICA

UPUTE:

UPUTE I – O OBRASCIMA ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

UPUTE II – UPUTE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

UPUTE III – UPUTE O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

UPUTE IV – UPUTE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA

UPUTE V – UPUTE O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA – OSOBA S INVALIDITETOM, NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

OBRASCI:

RAZNO:

OBAVIJEST O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

 

Objava biračima za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

 

Broj članova u vijeću mjesnih odbora

 

ODLUKA O POSTUPKU IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO

 

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO


PREDSJEDNIČKI IZBORI 2019.

Izbori će se održati u nedjelju 22.prosinca 2019.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kravarsko

Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Barbarići Kravarski

Čakanec

Donji Hruševec

Gladovec Kravarski

Gornji Hruševec

Kravarsko

Novo Brdo

Podvornica

Pustike


IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 2019.

Izbori će se održati u nedjelju, 26. svibnja 2019.

 

Biračka mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kravarsko.

Obavijest biračima

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko

e-mail: oip.kravarsko@izbori.hr

Tel: 01/ 6237 022


IZBORI ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORI PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Izbori će se održati u nedjelju, 05. svibnja 2019.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

IZBORNO POVJERENSTVO

oip.kravarsko@izbori.hr


LOKALNI IZBORI 2017.

Financijsko izvješće o troškovima lokalnih izbora 2017.

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Kravarsko

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Rješenja o imenovanju biračkih odbora

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA

objavljeno 05-05-2017, 14:40:29

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

PRAVOVALJANE KANDIDATURE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KRAVARSKO

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO

objavljeno 05-05-2017, 14:59:57

OBAVIJEST

OBAVIJEST BIRAČIMA

OBJAVA BIRAČIMA

Opširnije…


IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU 2017.

Rezultati izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora Općine Kravarsko

Barbarići Kravarski

Čakanec

Donji Hruševec

Gladovec Kravarski

Gornji Hruševec

Kravarsko

Novo Brdo

Podvornica

Pustike

Žitkovčica

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO

objavljeno: 05-05-2017, 14:23:02

RJEŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO

objavljeno: 05-05-2017, 14:55:50

OBRASCI:


PREDSJEDNIČKI IZBORI 2014. / 2015.

REZULTATI I KRUG

REZULTATI II KRUG

izbori

Priopćenje o glasovanju birača sa poplavljenih područja !!!

Izbori za Europski parlament 2014. izbori su za zastupnike u Europskom parlamentu. Održat će se u svim zemljama članicama Europske unije između 22. i 25. svibnja 2014. godine.

Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu u svim zemljama Europske unije u pravilu se održavaju svakih pet godina, koliko traje zastupnički mandat. Glasači neposrednim glasovanjem biraju zastupnike europskog parlamenta. To će biti ukupno osmi izbori za Europski parlament na području cijele EU od 1979., a drugi u kojima zastupnike biraju i hrvatski birači.

Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Podsjetnik za rad biračkih odbora

Valjanost lgasačkog listića

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U RH SABOR 2016.

 

RJEŠENJA O IMENOVANJIMA ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE        KRAVARSKO

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016.- PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA

*  ZAPISNIK O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ZASTUPNICA/ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR za liste izborne jedinice

REZULTATI REFERENDUMA ODRŽANOG 01.12.2013.

PEGLED REZULTATA PO GLASAČKIM MJESTIMA

ZAPISNIK O RADU GRADSKOG/OPCINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA:

preuzmi ovdje

R J E Š E N J A O IMENOVANJU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA NA DRŽAVNOM REFERENDUMU

RAZVRSTANA PO NASELJIMA:

AKTI SA O6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2013. g.

– Zaključak o davanju suglasnosti

– Zaključak o prihvaćanju izvješća – revizija učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika srpanj – prosinac 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vl. pogona za srpanj- prosinac 2013.

– Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja kom. infrastrukture u 2013.

– Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa poticanja poduzetništva u 2013.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.

– GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE  KRAVARSKO  ZA 2013.  GODINU

06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

06. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 18. ožujka 2014. godine sa početkom u 09,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.  Verifikacija zapisnika sa 05. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.  Aktualni sat
2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2013. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
4. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje ostalih kapitalnih objekata na području Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
5. Izvještaj o izvršenju Programa poticaja  poduzetništva Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
7. Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
8. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2013. g.  i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
9. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za srpanj – prosinac 2013. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga
10. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Zagrebačke županije i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga.
11. Razno

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 19. prosinca 2013. godine sa početkom u 17 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0.    Verifikacija zapisnika sa 04. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture  na   području Općine Kravarsko  u 2013. g.
3.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2013. g.
4.    Prijedlog drugih izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2013 g. 
5.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2013. g.
6.    Prijedlog prvih izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2013. g 
7.    Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2013. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
8.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2013. g.   sa    projekcijom    za   2014. i   2015. g.
9.    Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
10.    Prijedlog plana davanja koncesija u 2014. godini
11.    Prijedlog Odluke o izboru koncesionara za održavanje groblja u Kravarskom i Donjem Hruševcu i prijevoz pokojnika
12.    Razno

AKTI SA 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

– Popis akata sa 4. sjednice

– Odluka o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta

– Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine-KRAVARSKO-2013

– Zaključak o prihvaćanju strateškog plana Općine Kravarsko

– Strateški plan Općine Kravarsko

– Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za 2013- 2015 godine

– odluka o financiranju političkih stranaka 2014. godine

– Plan davanja koncesija u 2013. godini

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

04.  sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 27. studenoga 2013. godine sa početkom u 09 ,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 02. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1. Aktualni sat
2. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Kravarsko  za 2014. g.
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Kravarsko  za 2014. g.
4. Prijedlog Programa gradnje ostalih kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko za 2014 g. 
5. Prijedlog   Programa   poticaja     poduzetništva   Općine Kravarsko  u   2014. g.
6. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2014. g 
7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2014. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
8. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2014. g. sa    projekcijom    za   2015. i   2016. g.
9. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2014. g.  
10. Prijedlog strateškog plana Općine Kravarsko za razdoblje 2014.–2016.
11. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
12. Prijedlog plana davanja koncesija u 2013. godini
13. Prijedlog Odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko
14. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
15. Razno

AKTI O2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

2.  Odluke o imenovanju stožera zaštite i spašavanja

3.  Zaključak o imenovanju članova odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

4.  Zaključak o imenovanju članova odbora za financije

5.  Zaključak o imenovanju članova odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

6.  Zaključak o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj

7.  Zaključak o imenovanju Odbora za Statut, Poslovnik, propise , predstavke i pritužbe građana

8.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2013.

9.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika siječanj-lipanj 2013

10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu vlastitog pogona siječanj-lipanj 2013

11. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 05. rujan 2013. godine sa početkom u 09,00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

Dnevni red

0.    Verifikacija zapisnika sa 27. i 1. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana
3.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za financije
4.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za imenovanje neselja, ulica i trgova
5.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za gospodarski razvoj, poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
6.    Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu
7.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kravarsko
8.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
9.    Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
10.    Izvješće o radu Vlastitog pogona Općine Kravarsko za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
11.    Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za razdoblje 01.01. do 30.06. 2013. g. i donošenje Zaključka o istome
12.    Obilježavanje Dana Općine
13.    Razno