Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1.Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g.Zaključak o prihvaćanju istoga

2.Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god.ObrazloženjeZaključak o prihvaćanju istoga

3. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

4. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

6. I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

8. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Napomena: I. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 3,4,5 i 6 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 7 –  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.