Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održati će se 28. kolovoza 2020. godine sa početkom u 8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 20.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istogaObrazloženje

4. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

5. Donošenje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

6. Donošenje I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

7. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

8. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.Obrazloženje

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

10. Razno

Napomena: I. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 4,5,6 i 7 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 8 –  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.