Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 03. siječnja 2021. godine sa početkom u  18,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o otvaranju računa – podračuna u svrhu prikupljanja donacija za sanaciju

štete na obiteljskim kućama nastale uslijed potresa