Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SANACIJA ŠTETE OD POTRESA

 

Jučer, 01.01.2021.g. u 10:00 sati održan je sastanak sa predsjednicima i članovima mjesnih odbora vezano uz rješavanje situacije na terenu uzrokovane potresom. Mjesni odbori dobili su zaduženje da ponovno obiđu sve objekte te zapišu opis nastale štete na objektima i potrebu za sanacijom, popišu potreban građevinski materijal potreban za sanacijom kao i potrebne potrepštine, kao i objekte koja imaju oštećenja koje je još potrebno žurno sanirati.


Općini Kravarsko u sanaciji štete od potresa pristigla je pomoć iz svih općina Zagrebačke županije i Grada Zagreba u vidu radne snage i auta sa dizalicama.  Tako da je 30. i 31.12.2020.g. popravljeno djelomično i zaštićeno od daljnjih oštećenja 145 objekata te se i dalje radi na 40 objekata koji će se sanirati uz pomoć vatrogasaca.

 

I danas su ekipe za sanaciju na terenu i saniraju oštećenja na dimnjacima i krovovima.

 

Prijava štete će se zaprimati nakon proglašenja elementarne nepogode od strane Zagrebačke županije, te će svi obrasci, upute i daljnja procedura biti objavljeni na našoj web stranici.


Hitne intervencije možete prijaviti putem e-maila opcina@kravarsko.hr ili putem SMS poruke na brojeve: 098 474 904, 098 398 531 i 098 937 3791. (važno napisati adresu objekta i kratki opis oštećenja).

 

Općina Kravarsko je prikupila podatke za objekte kojima je potreban pregled statičara. U toku idućeg tjedna očekujemo dolazak 3 statičara koje je osigurala Zagrebačka županija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Za sve daljnje obavijesti, pratite stranicu Općine Kravarsko.