Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: ožujak 2023.

Interventna sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama Općine Kravarsko

Općina Kravarsko sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture 28. studenog 2022. godine sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju “Interventna sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama Općine Kravarsko” FSEU.MMPI.03.0004.

Ovim putem obavještavamo stanovnike Općine Kravarsko kako su u tijeku radovi na sanaciji kolnika na nerazvrstanim cestama Općine Kravarsko, a koji su oštećenih uslijed potresa. Zbog ubrzane dinamike izvođenja radova nije moguće pravovremeno obavještavanje mjesnih odbora o lokacijama radova te vas molimo za razumijevanje i strpljenje prilikom izvođenja radova.

Obavijest biračima nacionalnih manjina

Vlada RH na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provede izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, posebni oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem sustava e-Građani. – Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili promjenu istječe u srijedu 26. travnja 2023. godine.

Nadležna upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili promjenu podataka upisanih u registar birača.

Skreće se pozornost biračima da na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se održavaju izbori i koji imaju važeću osobnu iskaznicu, ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača dostavljenim na biračka mjesta. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasanje koju izdaje nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu.

Srebrni učenici OŠ Slavka Kolara Kravarsko

Učenici OŠ Slavka Kolara Kravarsko pobjedama na gradskom, zatim na županijskom plasirali su se na Državno natjecanje osnovnih škola u odbojci koje se ovog vikenda održalo u Poreču.
Svoju borbenost, trud i zalaganje koje su gradili već dulje vrijeme naplatili su iznimnim rezultatom osvojivši drugo mjesto i time postali viceprvaci države u odbojci za 2023. godinu.
Ovaj rezultat je uspjeh učenika i njihovih mentora, profesora Levara i Ribića, dok je svim djelatnicima OŠ Slavka Kolara na čelu sa ravnateljem gospodinom Tonkovićem, roditeljima dječaka, te svim stanovnicima Općine Kravarsko na ponos.
Koliko smo ponosni na naše učenike, djecu, unuke i prijatelje ogleda se u jučerašnjem dočeku ispred škole u Kravarskom gdje su prigodno nagrađeni za izvrstan uspjeh.

Vi ste naš ponos !

Objava akata sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine i zaključak o prihvaćanju

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2022. godinu i zaključak o prihvaćanju

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2022. godinu i zaključak o prihvaćanju

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2022. godinu i zaključak o prihvaćanju

6. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i zaključak o prihvaćanju

7. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluka o donošenju

8. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

9. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2023.g.

10. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

11. Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

12. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanja prirodnih rudina na području Općine Kravarsko

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog grivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 17. ožujka 2023. godine održati će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u Općinskoj zgradi na adresi Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2022. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

6. Donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluka o donošenju

8. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

9. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2023.g.

10. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kravarsko

11. Donošenje Odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

12. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanja prirodnih rudina na području Općine Kravarsko

13. Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog grivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko

OBAVIJEST STANOVNICIMA NASELJA DONJI HRUŠEVEC

Sukladno zaprimljenim informacijama od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije obavještavamo vas kako će se na lokaciji – Donji Hruševec (Prvi ulaz u naselje) narednih mjesec i pol dana obavljati radovi na sanaciji prometnice, te će iz tog razloga biti reguliran promet na tom dijelu prometnice, a samim time i autobusna linija Velika Gorica – Hotnja, koja će u periodu sanacije prometnica prometovati na sljedeći način:  

Polasci iz Velike Gorice od 4:30-13:55h:

Velika Gorica – Hotnja – Gromići – Donje Selo – Bradići (okretanje kod Bradića) – Donje selo – Gromići – Velika Gorica.

Polasci iz Velike Gorice od 15:30 -22:40h:

Velika Gorica – Gromići – Donje Selo – Bradići (okretanje kod Bradića) – Donje selo – Gromići – Hotnja -Velika Gorica.