Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest biračima nacionalnih manjina

Vlada RH na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provede izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, posebni oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem sustava e-Građani. – Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili promjenu istječe u srijedu 26. travnja 2023. godine.

Nadležna upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili promjenu podataka upisanih u registar birača.

Skreće se pozornost biračima da na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se održavaju izbori i koji imaju važeću osobnu iskaznicu, ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača dostavljenim na biračka mjesta. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasanje koju izdaje nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu.