Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

07. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 29. ožujka 2018. godine sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

5. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

6. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

8. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

9. Izvještaj o izvršenju programa unapređenja stanovanja zajednice za 2017. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g i donošenje zaključka o prihvaćanju istog

11. Razno

NAPOMENA: Programi pod rednim brojem 6, 7, 8 i 9 nalaze se u Excel dokumentu pod rednim brojem 10. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu