Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2017. godine

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2017. godinu

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

4. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017.g. do 2022.g.

5. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

6. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko Zaključak o prihvaćanju isog

7. Izvještaj o izvršenju Programa građenja na području Općine Kravarsko za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

8. Izvještaja o izvršenju Programa unapređenja stanovanja zajednice za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju istog

Napomena: Izvršenja Programa pod rednim brojem 5.,6.,7. i 8. nalaze se pod rednim brojem 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna