Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se 23. prosinca 2015. godine sa početkom u 8:00  sati u  prostorijama Općine Kravarsko.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2016. g.
 4. Prijedlog   Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2016. g.
 5. Prijedlog   Programa   gradnje   vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.
 6. Prijedlog   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.
 7. Prijedlog  Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g
 8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 9. Prijedlog   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa    projekcijom    za   2017. i   2018. g.
 10. Prijedlog   Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.
 11. Prijedlog II izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko u 2015. g.
 12. Prijedlog IV izmjena i dopuna programa gradnje objekata i  uređaja komunalne  infrastrukture na području  Općine  Kravarsko  u 2015. g.
 13. Prijedlog I izmjena i  dopuna programa   gradnje   ostalih   kapitalnih  objekata   na   području    Općine  Kravarsko u 2015 g.
 14. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   poticaja     poduzetništva   Općine  Kravarsko  u   2015. g.
 15. Prijedlog II izmjena i dopuna programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u  2015. g.
 16. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka u 2015. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko
 17. Prijedlog IV  izmjena i dopuna Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2015. g.   sa    projekcijom    za   2016. i   2017. g.
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb.
 19. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja, materujalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.i Plana civilne zaštite, te donošenje Zaključka o prihvačanju istih.
 20. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2015. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju iste.
 21. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinu, te donošenje Zaključka o prihvačanju istog.
 22. Prijedlog Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko,
 23. Razno