Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: prosinac 2022.

Objava akata sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini

3. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

4. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

5. I. izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini

6. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu

10. Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Kravarsko

11. Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Kravarsko za razdoblje do 2026. godine

12. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2023. do 2025. godine

13. Plan davanja koncesija u 2023. godini

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 22. prosinca 2022. godine održati će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama Doma kulture Kravarsko na adresi Trg Stjepana Radića 16 s početkom u 8,00 sati.

Dnevni red:

0. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2022. godini
 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2022. godini
 6. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2022. godinu
 8. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko
 10. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu Općine Kravarsko
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Kravarsko za razdoblje do 2026. godine
 12. Razno

Objava akata sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko:

2. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu

4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

5. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini

6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

7. Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

8. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini

9. Proračun Općine Kravarsko za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Obrazloženje

10. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu

11. Program upravljanja imovinom za 2023. godinu

12. Odluku o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjem vrtiću na području Općine Kravarsko  

Obavijest o zatvaranju prometnice

obavještavamo Vas kako će zbog održavanja „Humanitarnog adventa u Kravarskom“ 17. prosinca 2022., na snazi biti posebna regulacija prometa u potezu od općinske zgrade (Trg Stjepana Radića 1) pa sve do početka ulice Gajevo (iza škole).

Posebna regulacija prometa započeti će od 16.prosinca 2022. od 17h, te će biti na snazi do 18. prosinca 2022. do 12h. Molimo Vas za razumijevanje i korištenje alternativnog pravca za ulicu Gajevo (od Velikogoričke ceste). Također biti će zabranjeno parkiranje kod općinske zgrade i ambulante.

Ovim putem Vas i pozivamo da se pridružite akciji koju je pokrenula Udruga mladih Kravarsko pod nazivom „Humanitarni advent u Kravarskom“ s ciljem pomaganja najpotrebitijim obiteljima sa područja župe Kravarsko, te da svi zajedno u radosti i veselju podržimo ovu hvale vrijednu manifestaciju.                    

S poštovanjem,

Općinski Načelnik
Vlado Kolarec

Obavijest roditeljima djece polaznika dječjeg vrtića DIDI – Podružnica Kravarsko

Poštovani roditelj,

zaprimili smo od Dječjeg vrtića DIDI Odluku o povećanju ekonomske cijene vrtića koja će se primjenjivati od 01. prosinca 2022. godine te će po istoj, ukupna cijena vrtića iznositi 2.260,35 kn, odnosno 300 eura, po djetetu. Dosadašnja ekonomska cijena vrtića iznosila je 1.900,00 kuna po djetetu, te je to porast cijene za 360,35 kuna.

 Ovim putem želimo Vas obavijestiti kako je Općina Kravarsko osigurala financijska sredstva u Proračunu Općine Kravarsko te će u potpunosti preuzeti trošak povećanja ekonomske cijene vrtića, odnosno povećati će se iznos subvencije za svako dijete u odnosu na dosadašnje subvencioniranje. Trošak povećanja ekonomske cijene Općina Kravarsko preuzeti će već sa prosincem 2022. godine.

U tablici se nalazi prikaz ukupnog iznosa ekonomske cijene vrtića, koji se dijeli na dva dijela. Iznos od 2.260,35 kn dijeli se na iznos koji plaćaju roditelji i iznosa koji se sufinancira iz Proračuna Općine Kravarsko.

NOVA CIJENA: 2.260.35 KN
FINANCIRANJE RODITELJASUFINANCIRANJE OPĆINE KRAVARSKO
I. dijete- 590,00 kn1.670,35 kn
II. dijete – 442,50 kn1.817,85 kn
III. dijete i više – 0.00 kn2.260,35 kn

                                                                                                          Općinski načelnik

                                                                                                              Vlado Kolarec

09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 07. prosinca 2022. godine održati će se 09. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama općinske zgrade na adresi Trg Stjepana Radića 1 s početkom u 8 sati.

Dnevni red:

0. a) Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko
b) Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu
 3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2022. godinu
 4. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2023. godini
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 8. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2023. godini
 9. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, Obrazloženje
 10. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
 11. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2023. godinu
 12. Razno

08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Dana 26. studenog 2022. održati će se 08. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko u prostorijama općinske zgrade na adresi Trg Stjepana Radića 1 s početkom u 19 sati.

Dnevni red:

 1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u operaciju Interventna sanacija kolnika na nerazvrstanim cestama Općine Kravarsko