Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mjesec: ožujak 2022.

Radionica plesa

Ciklus radionica u ožujku zatvara KUD Kravarsko sa svojom plesnom radionicom. Pridružite im se u Domu kulture Kravarsko 30.03.2022. od 19h.

Radionica starogradskih i zabavnih pjesama

U organizaciji udruge umirovljenika Općine Kravarsko, dana 29.03.2022. od 20h održava se radionica starogradskih i zabavnih pjesama. Pridružite se “Breškim slavujima” i zapijevajte za svoju dušu.

Radionica osnova informatike 54+

Udruga umirovljenika općine Kravarsko poziva Vas na radionicu osnova informatike 54+ 29.03.2022. u Dom kulture Kravarsko. Vidimo se.

Objava akata sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Objava akata sa 05. sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

3. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko

4. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

6. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2021. godinu i Donošenje zaključka o prihvaćanju istoga

7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kravarsko za 2022. godinu

8. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2022. g

9. Donošenja kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kravarsko

10. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.

Radionica savjeta mladih

Savjet mladih Općine Kravarsko poziva Vas na njihovu radionicu, u četvrtak 24.03.2022. od 14h u Dom kulture Kravarsko.

Radionica plesa

U srijedu 23.03.2022. od 19h KUD Kravarsko održava radionicu plesa. Lokacija je već dobro poznata, Dom kulture Kravarsko.