Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

 

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

 

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaća temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, pružanje informacija građanima prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.

 

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA koji prikuplja i obrađuje osobne podatke Općina Kravarsko je Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko.

 

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka:

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Trg Stjepana Radića 1,
e-mail: szop@kravarsko.hr
broj telefona: 01/6237 022


Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

 

 

ZAHTJEVI ISPITANIKA

 


ZAHTJEV ZA OSTVARENJE PRAVA NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

 

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRENOSIVOST PODATAKA


ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ISPRAVAK/BRISANJE/OGRANIČAVANJE OBRADE OSOBNIH

PODATAKA


ZAHTJEV ZA POVLAČENJEM PRIVOLE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

ZAHTJEV ZA PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

 

Svaki ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku podnijeti Zahtjev za povlačenje privole nakon kojeg voditelj obrade više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je privola bila dana. Zahtjev za povlačenjem privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 

Svaki ispitanik ima pravo na podnošenju prigovora nadzornom tijelu.

 

 

DODATNE INFORMACIJE


Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka 

 

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA