Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika i Vijeća. Priprema materijale za sjednice , izrađuje prijedloge akata, vodi zapisnike, brine o objavi službenih akata i o pravovremenom obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

Sudjeluje u planiranju i izradi proračuna općine, prati njegovo provođenje i o tome dostavlja potrebna izvješća nadležnim državnim tijelima, brine o financijskom poslovanju i računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima Općine Kravarsko.

Jedinstveni upravni odjel je svakog radnog dana na raspolaganju građanima za  ostvarivanje prava, koja su određena odlukama Načelnika i Vijeća Općine Kravarsko.

Organizacijsku shemu Općine Kravarsko možete vidjeti ovdje.

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KRAVARSKO:

Ponedjeljak 7,30- 15,30
Utorak 7,30- 15,30
Srijeda 7,30- 15,30
Četvrtak 7,30- 15,30
Petak 7,30- 15,30

RAD SA STRANKAMA:

od 7.30 do 15.30 sati.

KONTAKT:

Telefon: 01/6237-022

E-mail: opcina@kravarsko.hr

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2024. godini

I. izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2024. godini

I. izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2023. godini 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2023. godini

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

I. izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

Odluka o  I. izmjenama i dopunama plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2022. godini

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Kravarsko

I. izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko 

II. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko

Načelnik

Vlado Kolarec

+385 1 6237 022

nacelnik@kravarsko.hr

RADNO MJESTO IME I PREZIME STRUČNA SPREMA
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Marija Povoljnjak stručna specijalistica ekonomije
Viša stručna suradnica za pripremu
i provedbu projekata
Valentina Čačić magistar struke znanosti o okolišu
Stručni referent za protupožarnu i civilnu zaštituReferent-asistent na projektu Zaželi Anita Zlodi ekonomistica
Referent-asistent na projektu Zaželi Martina Čačić ekonomistica
Domar – komunalni izvidnik Danijel Zgurić tehničar cestovnog prometa

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela                                    

Marija Povoljnjak, struč.spec.oec.

+385 1 6237 022

procelnik@kravarsko.hr 

Domar-komunalni izvidnik
Danijel Zgurić
mob: 099/423-8221
opcina@kravarsko.hr

Direktorica Komunalnog poduzeća Kravarsko

Dražena Pejak

+385 1 6237 022

komunalno@kravarsko.hr 

Strojar: Stjepan Kostadin

POPIS MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO
MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK MO KONTAKT PREDSJEDNIKA MO
MO Barbarić Kravarski Toni Horvačić 097/7916-804
MO Čakanec Antonija Sukalić 097/612-9719
MO Donji Hruševec Dražen Sremić 099/2110-911
MO Gladovec Kravarski Ivica Posavec 099/5965-568
MO Gornji Hruševec Tomislav Kuzmić 098/9216-055
MO Kravarsko Željko Grđan 095/913-2685
MO Novo Brdo Tomislav Kordić 091/615-1990
MO Podvornica Ivan Sabljić 091/5607-565
MO Pustike Tomislav Matković 095/8180-351
MO Žitkovčica Ivica Zagorac 098/650-638

ZAHTJEV za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

ODLUKA o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

Načelnik općine je Vlado Kolarec (HDZ).