Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika i Vijeća. Priprema materijale za sjednice , izrađuje prijedloge akata, vodi zapisnike, brine o objavi službenih akata i o pravovremenom obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

Sudjeluje u planiranju i izradi proračuna općine, prati njegovo provođenje i o tome dostavlja potrebna izvješća nadležnim državnim tijelima, brine o financijskom poslovanju i računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima Općine Kravarsko.

Jedinstveni upravni odjel je svakog radnog dana na raspolaganju građanima za  ostvarivanje prava, koja su određena odlukama Načelnika i Vijeća Općine Kravarsko.

Organizacijsku shemu Općine Kravarsko možete vidjeti ovdje.

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KRAVARSKO:

Ponedjeljak 7,30- 15,30
Utorak 7,30- 15,30
Srijeda 7,30- 15,30
Četvrtak 7,30- 15,30
Petak 7,30- 15,30

RAD SA STRANKAMA:

od 7.30 do 15.30 sati.

KONTAKT:

Telefon: 01/6237-022

E-mail: opcina@kravarsko.hr

I. izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2023. godini 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2023. godini

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće dužnosnika (općinskog načelnika)

Odluka o  I. izmjenama i dopunama plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2022. godini

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Kravarsko

I. izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko 

Načelnik

Vlado Kolarec

+385 1 6237 022

nacelnik@kravarsko.hr

RADNO MJESTO IME I PREZIME STRUČNA SPREMA
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Marija Đuretić magistra ekonomije
Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Marija Povoljnjak stručna specijalistica ekonomije
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata- VJEŽBENIK Valentina Čačić magistar struke znanosti o okolišu
Stručni referent za protupožarnu i civilnu zaštitu Anita Zlodi ekonomistica
Domar – komunalni izvidnik Stjepan Zagorac Monter TT kabela

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela                                    

Marija Povoljnjak, struč.spec.oec.

+385 1 6237 022

procelnik@kravarsko.hr

Komunalni izvidnik

Stjepan Zagorac

+385 1 6237 022

mob: 099 4238 221

opcina@kravarsko.hr

Direktorica Komunalnog poduzeća Kravarsko

Dražena Pejak

+385 1 6237 022

komunalno@kravarsko.hr

POPIS MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO
MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK MO KONTAKT PREDSJEDNIKA MO
MO Barbarić Kravarski Toni Horvačić 097/7916-804
MO Čakanec Antonija Sukalić 097/612-9719
MO Donji Hruševec Dražen Sremić 099/2110-911
MO Gladovec Kravarski Ivica Posavec 099/5965-568
MO Gornji Hruševec Tomislav Kuzmić 098/9216-055
MO Kravarsko Željko Grđan 095/913-2685
MO Novo Brdo Tomislav Kordić 091/615-1990
MO Podvornica Ivan Sabljić 091/5607-565
MO Pustike Tomislav Matković 095/8180-351
MO Žitkovčica Ivica Zagorac 098/650-638

ZAHTJEV za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

ODLUKA o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

Načelnik općine je Vlado Kolarec (HDZ).