Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika i Vijeća. Priprema materijale za sjednice , izrađuje prijedloge akata, vodi zapisnike, brine o objavi službenih akata i o pravovremenom obavljanju poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

Sudjeluje u planiranju i izradi proračuna općine, prati njegovo provođenje i o tome dostavlja potrebna izvješća nadležnim državnim tijelima, brine o financijskom poslovanju i računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima Općine Kravarsko.

Jedinstveni upravni odjel je svakog radnog dana na raspolaganju građanima za  ostvarivanje prava, koja su određena odlukama Načelnika i Vijeća Općine Kravarsko.

Organizacijsku shemu Općine Kravarsko možete vidjeti ovdje.

RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KRAVARSKO:

Ponedjeljak 7,30- 15,30
Utorak 7,30- 15,30
Srijeda 7,30- 15,30
Četvrtak 7,30- 15,30
Petak 7,30- 15,30

RAD SA STRANKAMA:

od 7.30 do 15.30 sati.

KONTAKT:

tel: 01/6237-022

e-mail: opcina@kravarsko.hr

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

Odluka o  I. izmjenama i dopunama plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Kravarsko u 2022. godini

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel u 2022.g.

Pravilnik o unutarnjem redu Općine Kravarsko

I. izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Kravarsko 

Načelnik

Vlado Kolarec

+385 1 623 7022

nacelnik@kravarsko.hr

RADNO MJESTO IME I PREZIME STRUČNA SPREMA
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Marija Đuretić magistra ekonomije
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu
projekata

Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata- VJEŽBENIK

Marija Povoljnjak

Valentina
Čačić

stručna specijalistica ekonomije

magistar struke znanosti o okolišu

Referent  Asistent na projektu Zaželi Katarina Kolarec ekonomistica
Domar-komunalni izvidnik Stjepan Zagorac monter TT kabela

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Marija Đuretić, mag.oec.

+385 1 623 7022

procelnik@kravarsko.hr

Komunalni izvidnik

Stjepan Zagorac

+385 1 623 7022

opcina@kravarsko.hr

Voditeljica projekta ZAŽELI

Marija Đuretić mag.oec

+385 1 623 7022

zazeli@kravarsko.hr

Direktorica Komunalnog poduzeća Kravarsko

Dražena Pejak

+385 1 623 7022

komunalno@kravarsko.hr

Komunalni izvidnik

mob: 099 423 8221

————————————————

POPIS MJESNIH ODBORA OPĆINE KRAVARSKO
MJESNI ODBOR PREDSJEDNIK MO KONTAKT PREDSJEDNIKA MO
MO Barbarić Kravarski Toni Horvačić 097/7916-804
MO Čakanec Antonija Sukalić 097/612-9719
MO Donji Hruševec Dražen Sremić 099/2110-911
MO Gladovec Kravarski Ivica Posavec 099/5965-568
MO Gornji Hruševec Tomislav Kuzmić 098/9216-055
MO Kravarsko Željko Grđan 095/913-2685
MO Novo Brdo Tomislav Kordić 091/615-1990
MO Podvornica Ivan Sabljić 091/5607-565
MO Pustike Tomislav Matković 095/8180-351
MO Žitkovčica Ivica Zagorac 098/650-638

ZAHTJEV za korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

ODLUKA o načinu davanja na korištenje prostora mjesnih odbora Općine Kravarsko i doma kulture Kravarsko

Načelnik općine je Vlado Kolarec (HDZ).