Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

02.sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko održat će se  11.srpnja 2017. godine sa početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Kravarsko

 

0.Verifikacija zapisnika sa 1. (Konstituirajuće sjednice) Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za Statut,Poslovnik,propise,predstavke i pritužbe građana

3. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za financije

4. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za imenovanje naselja,ulica i trgova

5. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo,šumarstvo,vodoprivredu,komunalne djelatnosti,prostorno uređenje i zaštitu okoliša

6. Prijedlog Zaključka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti,socijalnu skrb i mjesnu samoupravu

7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kravarsko za 2017.g.

8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2017. g.

9. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. g.

10. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu sa projekcijom za 2018.i 2019. g.

11.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. g.

12. Prijedlog Odluke o zaduženju Opčine Kravarsko

13. Prijedlog Odluke o IV izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka,načinu postupanja sa neupisanim psima,napuštenim i izgubljenim osobama

15. Razno