Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EU FONDOVI – MJERA 7 – Rekonstukcija nerazvrstane prometnice KR-02

ULICA ZAGORCI – KOLARCI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,

RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 

ODLUKA O   PRIHVATLJIVOSTI

I

Korisnik OPĆINA KRAVARSKO ( OIB: 47763874566 ) iz Kravarskog, 10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1( u daljnjem tekstu: Korisnik ) je prihvatljiv korisnik.

II

Za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, Korisnik je ostvario 40 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 6.853.150,00 kn(slovima:šestmilijunaosamstopedesettritisućestopedesetkunainulalipa).