Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROJEKTI

Projekt “Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko”

Na području Općine Kravarsko proveden je projekt Energetska obnova javne rasvjete u Općini Kravarsko u vrijednosti od 1.919.135,63 kune koji je realiziran putem financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.


 

Projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“

Na području Općine Kravarsko proveden je projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Općine Kravarsko“ koji je sufinanciran u iznosu od 171.240,00 kuna od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini

Izvođenje radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta oštećenih potresom na području Općine Kravarsko – sanacija uslijed potresa

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 20. travnja 2021. godine potpisale su Ugovor br. 22-07-4-21 o sufinanciranju radova izgradnje, rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko, KLASA: 340-01/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-06.

Strane su Ugovorom suglasno utvrdile da će svaka strana sudjelovati u sufinanciranju vrijednosti radova i to prema sljedećem:

               Zagrebačka županija u iznosu od 400.000,00 kn

               Općina Kravarsko u iznosu od 200.000,00 kn

Svrha projekta je obnova oštećenih cesta u svrhu osiguranja sigurnosti u prometu i normalnog odvijanja prometa za stanovnike predviđenih područja i sve ostale sudionike prometa. Cilj projekta je pretpostavka za brži gospodarski razvoj. Očekivani cilj će se postići obnavljanjem prometnica na području Općine Kravarsko koje doprinose povećanju sigurnosti ali i standarda življenja na području Općine Kravarsko. Kvalitetna prometna infrastruktura i prometna dostupnost omogućiti će ostanak, tj. povratak stanovništva te društveni, okolišni i gospodarski razvoj.


 

ProjektIzrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom”

Zagrebačka županija i Općina Kravarsko dana 21. srpnja 2021. godine potpisali su Ugovor o potpori br. 741-06-8-21 KLASA: 302-02/21-01/02, URBROJ: 238-17-21-05 za pokriće dijela troškova izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Kravarskom u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.900.000,00 kuna, te je planirana prijava projekta na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 Svrha projekta je izgradnja vatrogasnog doma kako bi DVD Kravarsko imalo adekvatan prostor za pružanje vatrogasnih usluga u sustavu civilne zaštite jer postojeći prostor u sklopu Doma kulture Kravarsko ne zadovoljava potrebne uvjete za normalno funkcioniranje DVD-a. Izgradnjom vatrogasnog doma u Kravarskom povećat će se sigurnost svih stanovnika Općine Kravarsko, ali i stanovnika Zagrebačke županije. Cilj projekta je izgraditi i opremiti vatrogasni dom u Kravarskom, poboljšati vatrogasne usluge i usluge u sustavu civilne zaštite na području Općine Kravarsko i Zagrebačke županije, povećati razinu sigurnosti stanovnika Općine Kravarsko i Zagrebačke županije


 

ProjektUspostava mobilnog reciklažno dvorišta u Općini Kravarsko”

Ugovor o potpori potpisan je između Zagrebačke županije i Općine Kravarsko dana 23. travnja 2021. godine KLASA: 351-01/21-01/01, URBROJ: 238-17-21-05. Zagrebačka županija dodijelila je potporu Općini Kravarsko u iznosu 53.310,00 kn za pokriće dijela vlastitog udjela u troškovima provedbe projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko“ iznosi 370.500,00 kuna, od tog iznosa 85% točnije 314.925,00 kn financirano je iz Kohezijskog fonda/ OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020.; Zaštita okoliša i održivost resursa. Svrha projekta je uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.


 

 

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE JE SUFINANCIRALO PROJEKTNO – TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U OPĆINI KRAVARSKO U IZNOSU OD 259.621,88 HRK.

 

20.12.2019.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA SUFINANCIRALA  RAZVOJ MREŽE WiFi PRISTUPNIH TOČAKA NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO – WIFI 4 SMART GREEN RING

Općina Kravarsko  potpisala je Ugovor o potpori sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije (Općina Kravarsko ) – WIFI 4 Smart Green Ring. Postavljanjem navedene mreže stvorit će se temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve mještane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetniju uslugu. Realizacijom projekta Općina Kravarsko  nabavila je opremu za instaliranje pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na javnih površinama na području naselja Donji Hruševec.

Zagrebačka županija sufinancirala je projekt sa iznosom od 79.993,03 kn.

 

 

 

 

18.06.2018.

Na javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2018. godinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, Općina Kravarsko prijavila je manifestaciju “27. koncert Tamburaškog orkestra HRT-a u čast hrvatskim braniteljima”.

 

08.06.2018.
Na javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša podnesen Zahijev za nabavu kanti za reciklabilni otpad i vrtnih kompostera.

 

07.06.2018.
Na javni poziv za dodjelu sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije za 2018. godinu Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije prijavljen projekt  “Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta na području Općine Kravarsko” za pet lokacija na području Općine.

 

04.06.2018.
Na javni poziv za prijavu programa/projekta za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2018. godini  Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu  Zagrebačke županije Općina Kravarsko prijavila je projekt:
“Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko”

 

30.05.2018.
Na javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2018. godini otvoren u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Općina Kravarsko prijavila je dva projekta:
1. Tehnička pomoć za prijavu projekta Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi na području Općine Kravarsko
2. Tehnička pomoć za prijavu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko

 

29.05.2018.
Na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2018. godini  za projekte  koji će se financirati  iz fondova i programa EU otvoren u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Općina Kravarsko prijavila je dva projekta:
1. Prijava projektne dokumentacije “Izrada projektne dokumentacije – Glavni projekt i idejni projekt“ za izgradnju mjesnog/društvenog doma u Gladovcu Kravarskom
2. Prijava projektne dokumentacije “Izrada tehničkog elaborata – Geodetski projekt“ za izgradnju mjesnog/društvenog doma u Gladovcu Kravarskom

 

15.05.2018.
WiFi4EU – WiFi4EU je program kojim Europska komisija promiče uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za građane u javnim prostorima (parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove, javni prijevoz…) u zemljama članicama Europske Unije.
Općina Kravarsko se dana 15.05.2018.  prijavila na natječaj za dodjelu vaučera u vrijednosti od 15.000,00 €.

 

30.03.2018.

Na javni poziv Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova europske unije prijavljena dva projekta:

1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko (cesta Vujnovići i cesta Gvozdanići)

2. Izgradnja mjesnog doma u Gladovcu Kravarskom

Više o detaljima natječaja možete pročitati OVDJE.

 

12.03.2018.

Na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavljen Projekt “Izgradnja tri dječja igrališta u Općini Kravarsko (nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta)”

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati OVDJE

 

27.02.2018.

Općina Kravarsko prijavila se na natječaj Europskog socijalnog fonda “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi”

Prijavljen projekt “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi na području Općine Kravarsko”. Nosioc projekta je Općina Kravarsko , a partneri u projektu su Udruga umirovljenika Općine Kravarsko, Udruga žena Općine Kravarsko  i Kulturno umjetničko društvo Kravarsko u suradnji sa FA Šiljakovina.

 

15.02.2018.
PROGRAM ZAŽELI
Općina Kravarsko prijavila se na natječaj Europskog socijalnog fonda “ZAŽELI” sa projektom pod nazivom “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko”
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u
nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s
invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
Više o ovom programu možete pročitati OVDJE.

 

19.12.2017.
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina Kravarsko zaposlila je 5 radnika na javnim radovima – Program preventivnih mjera za zaštitu od požara i bujičnih poplava.
Ugovor sa radnicima i Zavodom za zapošljavanje potpisan je na razdoblje od 6 mjeseci.
Više o ovoj mjeri možete pročitati OVDJE.

 

27.10.2017.
Na javni poziv Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova  Općina Kravarsko prjiavila je dva projekta:
1. Projektna dokumentacija za izgradnju višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko
2. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje groblja u Kravarskom
Više o navedenom natječaju možete pročitati OVDJE.