Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROJEKTI

 

 

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE JE SUFINANCIRALO PROJEKTNO – TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U OPĆINI KRAVARSKO U IZNOSU OD 259.621,88 HRK.

 

 

20.12.2019.

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA SUFINANCIRALA  RAZVOJ MREŽE WiFi PRISTUPNIH TOČAKA NA PODRUČJU OPĆINE KRAVARSKO – WIFI 4 SMART GREEN RING

 

Općina Kravarsko  potpisala je Ugovor o potpori sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje razvoja mreže WIFI pristupnih točaka na području Zagrebačke županije (Općina Kravarsko ) – WIFI 4 Smart Green Ring. Postavljanjem navedene mreže stvorit će se temelj za otvorenu komunikaciju i bolju povezanost Zagrebačke županije uz implementaciju naprednih komunikacijskih tehnologija te besplatan pristup internetu za sve mještane i posjetitelje, kao i viši životni standard i kvalitetniju uslugu. Realizacijom projekta Općina Kravarsko  nabavila je opremu za instaliranje pristupnih točaka WIFI (bežičnih pristupnih točaka) na javnih površinama na području naselja Donji Hruševec.

Zagrebačka županija sufinancirala je projekt sa iznosom od 79.993,03 kn.

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2018.

Na javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2018. godinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, Općina Kravarsko prijavila je manifestaciju “27. koncert Tamburaškog orkestra HRT-a u čast hrvatskim braniteljima”.

 

08.06.2018.
Na javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša podnesen Zahijev za nabavu kanti za reciklabilni otpad i vrtnih kompostera.

 

07.06.2018.
Na javni poziv za dodjelu sredstava programima/projektima za izgradnju i uređenje infrastrukture ruralnih prostora na području Zagrebačke županije za 2018. godinu Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije prijavljen projekt  “Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta na području Općine Kravarsko” za pet lokacija na području Općine.

 

04.06.2018.
Na javni poziv za prijavu programa/projekta za financiranje/sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2018. godini  Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu  Zagrebačke županije Općina Kravarsko prijavila je projekt:
“Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko”

 

30.05.2018.
Na javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2018. godini otvoren u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Općina Kravarsko prijavila je dva projekta:
1. Tehnička pomoć za prijavu projekta Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi na području Općine Kravarsko
2. Tehnička pomoć za prijavu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko

 

29.05.2018.
Na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2018. godini  za projekte  koji će se financirati  iz fondova i programa EU otvoren u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Općina Kravarsko prijavila je dva projekta:
1. Prijava projektne dokumentacije “Izrada projektne dokumentacije – Glavni projekt i idejni projekt“ za izgradnju mjesnog/društvenog doma u Gladovcu Kravarskom
2. Prijava projektne dokumentacije “Izrada tehničkog elaborata – Geodetski projekt“ za izgradnju mjesnog/društvenog doma u Gladovcu Kravarskom

 

15.05.2018.
WiFi4EU – WiFi4EU je program kojim Europska komisija promiče uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za građane u javnim prostorima (parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove, javni prijevoz…) u zemljama članicama Europske Unije.
Općina Kravarsko se dana 15.05.2018.  prijavila na natječaj za dodjelu vaučera u vrijednosti od 15.000,00 €.

 

30.03.2018.

Na javni poziv Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova europske unije prijavljena dva projekta:

1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko (cesta Vujnovići i cesta Gvozdanići)

2. Izgradnja mjesnog doma u Gladovcu Kravarskom

Više o detaljima natječaja možete pročitati OVDJE.

 

12.03.2018.

Na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavljen Projekt “Izgradnja tri dječja igrališta u Općini Kravarsko (nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta)”

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati OVDJE

 

27.02.2018.

Općina Kravarsko prijavila se na natječaj Europskog socijalnog fonda “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi”

Prijavljen projekt “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi na području Općine Kravarsko”. Nosioc projekta je Općina Kravarsko , a partneri u projektu su Udruga umirovljenika Općine Kravarsko, Udruga žena Općine Kravarsko  i Kulturno umjetničko društvo Kravarsko u suradnji sa FA Šiljakovina.

 

15.02.2018.
PROGRAM ZAŽELI
Općina Kravarsko prijavila se na natječaj Europskog socijalnog fonda “ZAŽELI” sa projektom pod nazivom “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko”
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u
nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s
invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
Više o ovom programu možete pročitati OVDJE.

 

19.12.2017.
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina Kravarsko zaposlila je 5 radnika na javnim radovima – Program preventivnih mjera za zaštitu od požara i bujičnih poplava.
Ugovor sa radnicima i Zavodom za zapošljavanje potpisan je na razdoblje od 6 mjeseci.
Više o ovoj mjeri možete pročitati OVDJE.

 

27.10.2017.
Na javni poziv Ministarstva  regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova  Općina Kravarsko prjiavila je dva projekta:
1. Projektna dokumentacija za izgradnju višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko
2. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje groblja u Kravarskom
Više o navedenom natječaju možete pročitati OVDJE.