Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PRIJAVA ŠTETE OD POTRESA

 

Za prijavu štete od potresa u Registar šteta potrebno je ispuniti obrazac prijave


OBRAZAC PN

PRIMJER SA UPUTAMA ZA ISPUNJAVANJE

 

Uz obrasce potrebno je priložiti slijedeće dokumente (KOPIJE):

– Osobnu iskaznicu;

– Dokaz o vlasništvu (vlasnički list ili posjedovni list ili OPG upisnik ili ugovor o najmu ili ARKOD upisnik);

– Rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o gradnji odnosno o legalnosti objekta (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i sl. ili dokaz da je objekt izgrađen prije 1968.g.);

– Fotografije oštećenih objekata ili opreme;

– IBAN broj računa (preslika kartice ili ugovora o otvorenom računu).

 

Za svaku oštećenu građevinu dostavlja se posebni obrazac. Priloge nije potrebno dostavljati duplo, osim ukoliko se podaci razlikuju.

 

Preporuka je da se uredno ispunjene prijave sa svim traženim podacima i prilozima pošalju e-poštom na adresu: opcina@kravarsko.hr .

Prijave se mogu donijeti i osobno u Društveni dom u Kravarskom, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko.


Telefon za dodatne informacije:  01 6237 022

 

Rok za dostavu prijave: Prijave će se zaprimati do 04.02.2021., radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.