Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), troškovi stanovanja koji se odnosne na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade osiguravaju se iz državnog proračuna.

 Sukladno točki V. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 104/22), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

 Sukladno navedenom, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do 14. studenog 2022. godine u Općini Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini.

            Uz zahtjev obavezno priložiti:

  • Rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb,
  • Izjavu korisnika da se griju na drva.

Navedeni obrasci se mogu preuzeti i ispuniti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kravarsko.

Općinski načelnik

Vlado Kolarec