Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2017. – 2021.

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINE KRAVARSKO – MANDAT 2017. – 2021.

1.ZDRAVKO HORVAČIĆ
2.STJEPAN KOLAREC
3.JOSIP PAVUŠEK
4.NENAD PAVUNČEC
5.STJEPAN SREMIĆ
6.IVICA KOMPES
 7.JOSIP BELAČIĆ
8.DANIJEL PETRAC
9.MIHAEL MIKOVIĆ
10.VJEKOSLAV KOLAREC
11. BOŽIDAR PETRAC

Preuzmite poslovnik Općinskog vijeća – ovdje

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Zdravko Horvačić 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Nenad Pavunčec 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA- Stjepan Kolarec  

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA  Odbor za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za financije Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbora za gospodarski razvoj,poljodjelstvo, šumarstvo, vodoprivredu, komunalne djelatnosti,          prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za Statut, Poslovnik, propise, predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Kravarsko
– Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kravarsko
   

Javnost rada tijela vlasti  Sukladno poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko sjednice Općinskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele pratiti rad Općinskog vijeća  dužne su pisanim putem  najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice.Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.Ukoliko je broj zainteresiranih veći od broja mjesta kojim se raspolaže  ,  o zahtjevu će se odlučivati ovisno o redu zaprimanja zahtjeva.O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja (službena web stranica Općine Kravarsko), oglasne ploče i objavom akata u službenom glasilu.Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.  Odluke i drugi opći akti objavljuju se u “Glasniku Zagrebačke županije”. Poveznicu na glasnik možete preuzeti ovdje.  

JAVNO SAVJETOVANJE 12.05.2020.Poziv javnosti – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog  otpada
Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću- nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Kravarsko
12.05.2020.Poziv javnosti – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom komunalnog  otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Obrazac za sudjelovanje savjetovanja s javnošću – nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otpada Nacrt Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kravarsko