Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.02.2018.- 31.07.2018.

 

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

 

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

 

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine  trajat će od 17. studenog  2017. godine do 18. prosinca  2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti.

II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. godine na adresu Općina Kravarsko , Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko.

III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko  za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kravarsko http://www.kravarsko.hr/  (na linku ispod ovog teksta)

IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kravarsko Trg Stjepana Radića 1, 10413 Kravarsko , svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove  obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK

Vlado Kolarec

 

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO  ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

 

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko 2017.-2020.