Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPĆINSKO VIJEĆE 2

 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (nastavak)

 

2021-06-10

SAZIV KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRAVARSKO

koja će se održati dana 17. lipnja 2021. godine, s početkom u 8,00 sati, u Domu kulture Kravarsko, Trg Stjepana Radića 16, Kravarsko

 

SAZIV

OBJAVA AKATA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

2. Plan davanja koncesija u 2021. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

4. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

5. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci

7. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Odluka o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Program upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. II.  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. II.  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. II. izmjene i dopune  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. II.  izmjene i dopune  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Odluka o osnivanju  Savjeta mladih

 

 

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 22. prosinca 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.

 

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa  22. sjednice  Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2.Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

3. Donošenje Plana davanja koncesija u 2021. godini

4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

5. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

6. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja  za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko  na razdoblje od 12 mjeseci

7. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Donošenje Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Donošenje Proračuna Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Donošenje Odluke o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Donošenje Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. Donošenje  II izmjena i dopuna  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. Donošenje  II  izmjena i dopuna  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Donošenje Odluke o osnivanju  Savjeta mladih

24. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

 

 

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 21. listopada 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.


DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 21.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

3. Razno

 

 

OBJAVA AKATA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1.Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g., Zaključak o prihvaćanju istoga

2.Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god., Zaključak o prihvaćanju istoga

3. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

4. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

5. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

6. I. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

8. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

 

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kravarsko  održati će se 28. kolovoza 2020. godine sa početkom u  8,00 sati u  prostorijama doma kulture Kravarsko.


DNEVNI RED


0. Verifikacija zapisnika sa 20.  sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Aktualni sat

2. Izvješće o radu Načelnika Općine Kravarsko za siječanj – lipanj  2020. g. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za siječanj – lipanj 2020. god. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istoga

4. Donošenje I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020.

5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.

6. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.

7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020.

8. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

10. Razno