Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPĆINA KRAVARSKO POTPISALA UGOVORE ZA PROVEDBU PROJEKATA U VRIJEDNOSTI 9.073.512,04 KUNA

Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta na području Općine Kravarsko, ukupne vrijednosti 248.700,00 kuna, sufinancirana od strane Zagrebačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko, ukupne vrijednosti 735.131,25 kuna, sufinancirana od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu do 300.000,00 kuna.

 

 

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje prometne infrastrukture, ukupne vrijednosti 502.000,00 kuna, sufinancirana od strane Zagrebačke županije u iznosu od 320.000,00 kuna.

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice KR-02, ukupne vrijednosti 6.856.650,00 kuna, sufinancirana iz Programa ruralnog razvoja RH, Mjera 07, u iznosu od 6.853.150,00 kuna.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, procijenjene vrijednosti 212.614,15 kuna, sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju višenamjenskog objekta u Općini Kravarsko, ukupne vrijednosti projekta 434.291,64 kuna, sufinanciranog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu do 320.000,00 kuna.

Izrada glavnog i idejnog projekta za Izgradnju mješovitog/društvenog doma u Gladovcu Kravarskom, ukupne vrijednosti 33.750,00 kuna, sufinanciranog od strane Zagrebačke županije u iznosu od 27.000,00 kuna.

Izrada tehničkog elaborata – geodetskog projekta za izgradnju mjesnog/društvenog doma u Gladovcu Kravarskom, ukupne vrijednosti 11.875,00 kuna, sufinanciranog od strane Zagrebačke županije u iznosu od 9.500,00 kuna.

Stručna tehnička pomoć za prijavu projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko, ukupne vrijednosti 22.000,00 kuna, sufinancirana od strane Zagrebačke županije u iznosu od 17.600,00 kuna.

Stručna tehnička pomoć za prijavu projekta Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi na području Općine Kravarsko, ukupne vrijednosti 16.500,00 kuna, sufinancirana od strane Zagrebačke županije u iznosu od 13.200,00 kuna.

 

Uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Općine Kravarsko, s obzirom da je donesena Odluka o financiranju o maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u iznosu 2.448.600,00 kuna.