Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. I. izmjena i dopuna  Programa gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. g.

2. I. izmjena i dopuna    Programa   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. g.

3. I. izmjena i dopuna   Programa  javnih  potreba u  društvenim  djelatnostima  Općine   Kravarsko   u   2017. g

4. I. izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  na    području Općine Kravarsko  za 2017. g.

5. I. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2017. g.   sa    projekcijom    za   2018. i   2019. g.

6. Odluka o upravljanju i raspolaganju  nekretninama u vlasništvu Općine Kravarsko

NAPOMENA: Izmjene i dopune programa pod rednim brojem 1,2,3 i 4 nalaze se u Excel dokumentu pod

rednim brojem 5: I. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2017. g.   sa    projekcijo

za   2018. i   2019. g. pod Komunalni programi (List 5).