Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kravarsko za 2016. g., obrazloženje i Zaključak o prihvaćanju

2. Izvještaj o izvršenju Programa građenja  na području Općine Kravarsko za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

3. Izvještaj o izvršenju  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   Kravarsko za 2016. g.  i  Zaključak o prihvaćanju

5. Izvještaj o izvršenju Programa unapređenja  stanovanja zajednice  za 2016. g. i Zaključak o prihvaćanju

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija sportskih  terena u Kravarskom”

7. Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kravarsko

8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kravarsko

9. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko

10. Odluka o raspisivanju  izbora za članove vijeća mjesnih odbora

11. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kravarsko za 2016.g.

12.Odluka o usvajanju Strategije razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika  za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2016. godine

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za srpanj 2016.

NAPOMENA: Izvještaji pod rednim brojem 2,3,4 i 5 nalaze se Excel dokumentu pod rednim brojem 1. (Godišnji Izvještaj o izvršenju proračunu Općine Kravarsko za 2016. g), pod  Komunalni programi  ( list 5).