Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. izmjene i dopune    Programa   gradnje   vodnih građevina  na   području  Općine  Kravarsko za 2016. g.

2. II. izmjene i dopune   Programa   javnih   potreba   u   društvenim   djelatnostima  Općine    Kravarsko   u   2016. g

3. II. izmjene i dopune   Programa   unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2016. g.

4. II. izmjene i dopune   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa   projekcijom   za   2017. i   2018. g.

5. III. izmjene i dopune Programa gradnje na području Općine Kravarsko za 2016. g.

6. III.  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području Općine Kravarsko  za 2016. g.

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2016. godinuZaključak o prihvaćanju iste.

8. Odluka  o produženju važenja Strateškog plana Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2016.

9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2017. godinuZaključak o prihvaćanju istog.

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kravarsko za period od 2017. do 2021. godineZaključak o prihvaćanju  istog.

NAPOMENA: Akti od rednog broja 1-3 i od rednog broja 5-6 nalaze se unutar II. izmjena i dopuna   Proračuna    Općine   Kravarsko  za   2016. g.   sa   projekcijom   za   2017. i   2018. g. (redni broj 4) – Komunalni programi (List 4).