Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKO VIJEĆA

1. Jedinstvena baza  podataka o nerazvrstanim cestama  na području Općine Kravarsko

2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija nerazvrstane

ceste NC KR-02 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u u ruralnim područjima“ iz

programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.- 2020. godine

4. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2017. godini zastupljenih u Općinskom vijeću iz

proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu

6. Odluka o prihvaćanju produženja Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 05.02.2016.

godine sklopljenog sa  HP- Hrvatskom  poštom d.d.

7. Program gradnje na području  Općine  Kravarsko  za 2017. godinu

8. Program   gradnje vodnih građevina na   području  Općine  Kravarsko za 2017. godinu

9. Program  javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2017. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture  na  području Općine Kravarsko za 2017. godinu

11. Program  unapređenja stanovanja zajednice Općine  Kravarsko  u   2017. godini

12. Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu  sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu

NAPOMENA: Akti od rednog broja 7 do rednog broja 11 nalaze se pod rednim brojem 12- Proračun Općine Kravarsko za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu- pod Komunalni Programi (List 5).