Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. I. izmjene i dopune  Proračuna Općine Kravarsko za 2016. g.

2. II. izmjene i dopune Programa građenja u 2016. g.

3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.

4. Izmjene i dopune Programa građenja vodnih građevina u 2016. g.

5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Kravarsko u 2016. g

6. Izmjene i dopune Programa unapređenja stanovanja zajednice u  2016. g.

7. Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kravarsko

8. Plan davanja koncesija u 2017. godini

9. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NAPOMENA: Akti od rednog broja 2 do rednog broja 6 nalaze se unutar I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kravarsko za 2016. godinu pod Komunalni programi (list 4).