Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBJAVA AKATA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Kravarsko za razdoblje od 2021. do 2023. godine

2. Plan davanja koncesija u 2021. godini

3. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2021.g.

4. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

5. Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kravarsko na razdoblje od 12 mjeseci

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2020. godinu

8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2021. godinu

9. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini

10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

12. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2021. godini

13. Proračun Općine Kravarsko  za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu

14. Odluka o izvršavanju  proračuna za 2021. godinu

15. Program upravljanja imovinom za 2021. godinu

16. II.  izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  u 2020. godini

17. II.  izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

18. II. izmjene i dopune  Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

19. II.  izmjene i dopune  Programa unapređenja stanovanja zajednice u 2020. godini

20. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu

21. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Kravarsko za razdoblje 2014. – 2020. godine

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Općine Kravarsko za 2019. godinu

23. Odluka o osnivanju  Savjeta mladih

Napomena: II. izmjene i dopune programa pod rednim brojem 16, 17, 18 i 19 nalaze se unutar excelovog dokumenta pod rednim brojem 20 –  II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kravarsko za 2020. godinu.