Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava akata sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

2. Izvješće o radu načelnika Općine Kravarsko za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023. godine , zaključak o prihvaćanju istoga

3. Izvješće o provedbi Programa upravljanja imovinom Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

5. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Kravarsko za 2023. godinu i zaključak o prihvaćanju

6. Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kravarsko

7. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kravarsko u protupožarnoj sezoni u 2024.godini

8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara za 2024. godinu

9. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2023. godinu, zaključak o prihvaćanju istoga

10. Zaključak o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika

11. I. izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Kravarsko

12. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Dražena Sremića

13. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Maria Kolarca

14. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Tomislava Kuzmića

15. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Zdravka Horvačića

16. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gornji Hruševec na k.č.br. 1164“ unutar mjere 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.“, Prilog 6 – Opis projekta

17. I. izmjene i dopune Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine Kravarsko za razdoblje 2024.-2028. godine

18. Odluka o odbacivanju prijave protiv vijećnika Stjepana Tičarića