Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Objava akata sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kravarsko

1. Zaključak o mirovanju mandata općinskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog vijećnika

3. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

5. Odluka o razrješenju 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

6. Odluka o izboru 2. potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

7. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i usluga ukopa pokojnika

8. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kravarsko

9. Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kravarsko

11. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kravarsko za 2024. godinu

12. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Kravarsko za 2024.g.

13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2023. godinu

14. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kravarsko za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

15. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2024. godini

16. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

17. Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

18. Program unapređenja stanovanja zajednice u 2024. godini

19. Proračun Općine Kravarsko za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, Obrazloženje

20. Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu